Pierwszy i jedyny w Polsce certyfikowany program w zakresie
Rozwojowego Wsparcia w Kryzysie Emocjonalnym™ oraz Pozytywnej Psychologii Kryzysu™

Certyfikowany Konsultant Kryzysowy™

Pierwsza Pomoc w Kryzysie Psychologicznym
Poziom I

Program szkoleniowy certyfikowany i akredytowany przez
Polskie Towarzystwo Interwencji i Coachingu Kryzysowego

Model interwencji rekomendowany przez Światową Organizację Zdrowia (WHO)

Szkolenie, jako pierwsza część cyklu szkoleniowego Coach/Mentor Kryzysowy posiada akredytację Kuratorium Oświaty (nr OP.546.8.2019.JK)

przeprowadziliśmy szkolenia dla:

Poziomy kwalifikacji i akredytacji IPTK™

Poziom 1

Konsultant Kryzysowy™

Poziom 2

Coach i Mentor Kryzysowy™

Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej…

Poziom 3

Terapeuta Kryzysowy™

Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej…

Dlaczego warto wziąć udział w szkoleniu?

 • Jeszcze do niedawna rynek usług pomocowych w kontekście kryzysu zarezerwowany był tylko i wyłącznie dla psychologów, interwentów kryzysowych, psychoterapeutów.

  Od jakiegoś czasu sytuacja uległa diametralnej zmianie, ponieważ opracowane zostały takie formy i strategie pomagania osobom w kryzysie, że pomocy tej mogą – z powodzeniem – udzielać także osoby bez psychologicznego wykształcenia (w szczególności w przypadku kryzysów o nasileniu niskim i średnim), jednak po odpowiednim przygotowaniu i przeszkoleniu.

  To otwiera ogromne możliwości zawodowe i biznesowe dla każdej osoby, która zdecyduje się na działania w tej niszy zawodowej/biznesowej. Poniżej przedstawiamy najważniejsze korzyści wynikające z udziały w szkoleniu.

 • Przede wszystkim po szkoleniu będziesz potrafił lub potrafiła udzielić Pierwszej Pomocy osobom w kryzysie psychologicznym.
 • Możesz stać się specjalistą, który jako pierwszy udziela emocjonalnego oraz psychologicznego wsparcia, osobie doświadczającej silnie stresowego lub kryzysowego wydarzania. Następnie, jeśli jest taka potrzeba, będziesz potrafił przekierować taką osoby do dalszej pracy ze specjalistą.

  Dzięki zminimalizujesz szansę sytuacji w której kryzys u takiej osoby osiągnie znacznie wyższe nasilenie.
 • Zdobywasz unikalne, poszukiwane na rynku kwalifikacje…
 • Nie ulega żadnej wątpliwości, że obecnie w Polsce w dramatycznym stopniu brakuje specjalistów w zakresie udzielania pomocy w sytuacjach stresowych i kryzysowych. Mówi się o tym i pisze coraz częściej w mediach.

  Mamy zatem ogromną, niezaspokojoną potrzebę rynkową. Miliony potencjalnych klientów nie mają dostępu do pomocy, której szukają. To otwiera ogromne możliwości zawodowe i biznesowe dla osób, które zdobędą kompetencje w tej dziedzinie.

 • Stosując zdobytą wiedzę w biznesie możesz uzyskać przewagę rynkową i budować biznes w oparciu o unikalną strategię…
 • Biorąc pod uwagę ogromne potrzeby rynku, specjalizacja Konsultant Kryzysowy™ otwiera możliwość rozwijania swojej działalności uzupełniając ją o strategię Pierwszej Pomocy w Kryzysie Psychologicznym, którego fundamentem jest niezwykle skuteczny biznesowo model: „diagnoza – wsparcie – konsultacja – przekierowanie”.
 • Uzyskanie certyfikatu Konsultanta Kryzysowego, to pierwszy krok do certyfikatu i kompetencji Coacha/Mentora Kryzysowego…
 • Jeśli uznasz, że chcesz rozwijać się dalej to po zdobyciu certyfikatu Konsultanta Kryzysowego możesz zdecydować się na udział w elitarnym szkoleniu Coach/Mentor Kryzysowy.

  To daje niesamowite możliwości rozwijania się w zakresie Pozytywnej Psychologii Kryzysu oraz rozwoju kariery i biznesu.

„Udział w Akademii uważam za najlepiej zainwestowane środki. Zdobyłam ogromną wiedzę z obszaru kryzysów, tego jak wpływają na życie, co się dzieje z człowiekiem a w szczególności z jego mózgiem. Odkryłam swoją pasję, która stała się moją nową drogą zawodową.”

Iwona Dąbrowska

„Udział w Akademii poszerzył moją wiedzę o kryzysie. Bardzo bogata ilość materiałów pozwalała na skuteczny e-learning, a niezwykle uporządkowana baza treści i materiałów pozwoliła mi skorzystać ze ścieżki kształcenia, co bywa trudne, gdy uczymy się sami poza systemem kursów czy studiów… „

Daniela Tagowska

…jeszcze kilka słów o idei Pierwszej Pomocy w sytuacjach kryzysowych…

 • Pierwsza pomoc psychologiczna została zatwierdzona przez wiodące organizacje międzynarodowe, takie jak Światowa Organizacja Zdrowia, Narodowy Instytut Zdrowia Psychicznego i Amerykański Czerwony Krzyż. Standardy edukacji społecznej w ramach PFA, są realizowane w krajach na całym świecie, WHO wymienia całą listę krajów, które realizują tego typu program.
 • Ukończyliśmy certyfikowany kurs Psychological First Aid, promujący model RAPID będący ustrukturalizowaną formą udzielania Pierwszej Pomocy Psychologicznej w kryzysie. Model RAPID jako jedno z podejść do udzielania pierwszej pomocy psychologicznej jest stosowany i nauczany między innymi w Johns Hopkins Health Care Solutions w USA.

  Proponowany kurs Pierwszej Pomocy w Kryzysie Psychologicznym jest zgodny zarówno z wytycznymi WHO oraz metodą RAPID stosowaną w USA.

Skąd wzięła się idea
Pierwszej Pomocy Psychologicznej?

 • Idea Pierwszej Pomocy Psychologicznej (Psychological First Aid, PFA) zrodziła się około 1940 roku, jednak jej znacznie zaczęło znacznie wzrastać w ostatnich latach. Do tego stopnia, że w 2016 roku cykliczna konferencja Word Mental Health Day organizowana przez Światową Organizację Zdrowia (World Health Organization, WHO) w całości poświęcona była tematowi Pierwszej Pomocy Psychologicznej dostępnej dla każdego: Psychological First Aid for all. Supporting People in the Aftermath of Crisis Events. WHO również określiła i opublikowała wytyczne postępowania w ramach PFA.

Szkolenie jest zgodne z modelem rekomendowanym przez Światową Organizację Zdrowia (World Health Organization, WHO)

Jaki konkretnie model stosujemy?

 • Stosujemy rozszerzony przez nas w znacznym stopniu model RAPID, który wskazuje na wykonanie pięciu kluczowych kroków w ramach udzielania pierwsze pomocy psychologicznej osobie w kryzysie:
 • R – Reflective listening – Refleksyjne słuchanie + budowanie relacji
 • A – Assessment of needs – Ocena potrzeb i funkcjonowania
 • P – Prioritization – Prioretyzacja (cd czego należy rozpocząć, co jest najważniejsze?
 • I – Intervention – Interwnecja (plan i strategia pomocy)
 • D – Disposition – Dyspozycja (co powinno się zadziać po zakończeniu interwencji)
 • Model wzbogaciliśmy o nasze wieloletnie doświadczenie praktyczne (interwentów kryzysowych) oraz badawcze w zakresie psychologii kryzysu, psychotraumatologii oraz interwencji kryzysowej.
 • Integralną częścią modelu jest również moduł poświęcony temu, w jaki sposób dbać o siebie i swój dobrostan psycho-fizyczno-emocjonalny, jako pomagającego (przed pomocą – w trakcie udzielania pomocy – po udzieleniu pomocy)

Dla kogo jest to szkolenie?

 • Szkolenie, jest pierwszym etapem na ścieżce do zdobycia kompetencji i certyfikacji Coacha/Mentora Kryzysowego. Zatem każdy, kto chce zostać Coachem/Mentorem Kryzysowy musi obowiązkowo zrealizować to szkolenie
 • Dla osób, które chcą uzupełnić swoje kompetencje zawodowe zwiększając swoją wartość jako pracownika (potrafisz adekwatnie reagować w sytuacjach kryzysowych i przeprowadzać rozmowę z pracownikami doświadczającymi kryzysu).
 • Dla osób, które chcą tworzyć i rozwijać biznes oparty na modelu Pierwszej Pomocy w sytuacjach kryzysowych
 • Dla każdego, kto chce świadomie, prawidłowo i odpowiedzialnie reagować oraz udzielać wsparcia osobom doświadczającym kryzysu w sferze osobistej i zawodowej

Wymagania wstępne dla osób, które chcą wziąć udział w szkoleniu

 • W szkoleniu może wziąć udział każda osoba, która posiada min. wykształcenie na poziomie licencjat.
 • Szczególnie osoby pracujące w obszarach pomocowych związanych ze wsparciem psychologicznym.

Warunki certyfikacji

 • Certyfikat Konsultanta Kryzysowego™ – otrzymuje każda osoba która uczestniczyła w całości 2-dniowego szkolenia stacjonarnego lub odpowiadającego mu szkolenia on-line oraz pozytywnie zdała test z wiedzy na platformie szkoleniowej. Test można zaliczyć w trakcie 12 m-cy od rozpoczęcia kursu.

Dwa warianty szkolenia do wyboru

Proponujemy dwa warianty szkolenia.  W obu wariantach program szkolenia jest dokładnie taki sam.

Wariant 1 (on-line)
Konsultant Kryzysowy™ FAST

W tym wariancie uczestnik otrzymuje dostęp do platformy szkoleniowej na której wszystkie części szkolenia dostępne są w formie nagrań video oraz materiałów tekstowych. 

Szkolenie można rozpocząć w dowolnym momencie (w ramach limitu wolnych miejsc)  Dostęp do materiałów szkoleniowych jest przez okres 12 miesięcy.

Wariant 2 (on-line)
Konsultant Kryzysowy™ PLUS

W tym wariancie uczestnik otrzymuje dostęp do platformy szkoleniowej na której wszystkie części szkolenia dostępne są w formie nagrań video oraz materiałów tekstowych oraz każdy uczestnik ma możliwość wzięcia udziału w 2-dniowym szkoleniu on-line na żywo. 

Uczestnik rozpoczyna zatem kurs od tegoż 2-dniowego szkolenia on-line.

Program szkolenia

Dzień 1

(i/lub nagranie dnia pierwszego w zależności od wyboru wariantu szkolenia)

 • Czym jest kryzys psychologiczny i jak funkcjonuje osoba w kryzysie
 • Jaki jest mechanizm powstawania kryzysu psychologicznego
 • Na czym polega Pierwsza Pomoc Psychologiczna osobie w kryzysie i gdzie ma zastosowanie
 • Model RAPID – jako ustrukturalizowana forma pomocy opierająca się na 5 filarach
 • Podstawowe umiejętności w pracy konsultanta kryzysowego
 • Budowanie relacji z osobą w kryzysie
 • Aktywne słuchanie w kontekście kryzysowym
 • Umiejętności komunikacyjne: parafraza, klaryfikacja, odzwierciedlenie, normalizacja, psychoedukacja (specyficzne dla komunikacji kryzysowej)
 • Ocena potrzeb i diagnoza kryzysu
 • Określenie rodzaju kryzysu
 • Ocena sposobu funkcjonowania + różnicowanie
 • Określenie dynamiki i etapu

Dzień 2

(i/lub nagranie dnia pierwszego w zależności od wyboru wariantu szkolenia)

 • Priorytetyzacja
 • W jaki sposób zapewnić wsparcie
 • W jaki sposób zapewnić bezpieczeństwo
 • Pomoc w radzeniu sobie z trudnymi emocjami
 • Określenie obszarów do pracy
 • Interwencja
  Omówienie zasad i technik ustalania planu i strategii działania z klientami
 • Współpraca z innymi specjalistami
  Omówienie istoty współpracy z interdyscyplinarnej oraz umiejętność nawiązywania tego typu współpracy
 • Strategia dbania o siebie
  Wiedza na temat sposobów dbania o swój dobrostan psycho-fizyczno-emocjonalny jako pomagającego (przed pomocą – w trakcie udzielania pomocy – po udzieleniu pomocy
 • Ćwiczenia praktyczne, analiza przypadku i praca w parach

+ 3 kursy uzupełniające on-line na platformie e-learningowej

Konsultant Kryzysowy™ – nagranie części merytorycznej ze szkolenia stacjonarnego

+ materiały szkoleniowe do pobrania w pdf oraz dodatkowe materiały w postaci nagrań video, webinarów, materiałów pdf, itd.

Jak skutecznie budować biznes Konsultanta Kryzysowego?
– dedykowane szkolenie dot. marketingu i sprzedaży usług Konsultanta Kryzysowego™

Podstawy Psychologii -kurs dodatkowy, uzupełniający wiedzę Konsultantów Kryzysowych o istotne aspekty psychologii osobowości, różnic indywidualnych, psychologii społecznej, psychologii rozwojowej oraz emocji i motywacji.

„Jestem bardzo zadowolona z udziału w Akademii. Kurs jest bardzo intensywny i przygotowany w profesjonalny sposób, dzięki temu daje możliwość zdobycia wiedzy również dla osób, które nie mają przygotowania psychologicznego lub pokrewnego (oczywiście to nie jest tożsame). Poleciłabym innym osobom. Bardzo mi się podobały wykłady online, webinaria, jak i zakres materiałów zamieszczony na stronie.”

Magdalena Bodnar

Szczerze? Dla mnie był to strzał w dziesiątkę. Bardzo się cieszę, że zdecydowałam się wziąć udział w Akademii. Zdobyłam cenną wiedzę z zakresu kryzysów, a przede wszystkim rozpoznawania osób w kryzysie. Wiedzę zaczęłam wykorzystywać właściwie już od samego początku. To co uważam, za największy plus, to sposób przekazania wiedzy – jasno, zrozumiale, konkretnie. Czy bym poleciła? Oczywiście! Już to zrobiłam 🙂

Anna Sowińska

Kto prowadzi szkolenie?

 • dr Elżbieta Kluska – Łabuz
 •  

  Doktor psychologii, interwent kryzysowy, akredytowany coach/mentor kryzysowy. Ukończyła certyfikowany kurs w zakresie Psychological First Aid (PAF) by Johns Hopkins University w USA. Współtworzy Instytut Pozytywnej Terapii Kryzysu™ oraz metodę Coaching/Mentoring Kryzysowy™.
  Specjalizuje się w pracy z osobami w kryzysie psychologicznym oraz w szeroko pojętej psychoedukacji w zakresie radzenia sobie w sytuacjach trudnych, stresowych i kryzysowych. Aktualnie realizuje czteroletni, całościowy kurs psychoterapii na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Od wielu lat współpracuje z Uniwersytetem SWPS jako nauczyciel akademicki.

 • Piotr M. Łabuz
 • Psycholog, interwent kryzysowy i akredytowany coach kryzysowy. Współzałożyciel Instytutu Pozytywnej Terapii Kryzysu™ oraz Coachingu Kryzysowego™.
  Specjalizuje się w psychologii zmiany, psychologii osiągania celów oraz psychologii pieniądza. Ekspert w zakresie strategii budowania marki oraz marketing i sprzedaży on-line. Jako wykładowca, przez wiele lat prowadził zajęcia na studiach podyplomowych „Interwencja kryzysowa” na Uniwersytecie SWPS w Warszawie.

Terminy i miejsca szkolenia

2 edycja szkolenia

„Certyfikowany Konsultant Kryzysowy™ wariant: FAST

Szkolenie w formie nagrań video oraz materiałów tekstowych dostępnych na platformie szkoleniowej

ilość wolnych miejsc: 50

uczestnik otrzymuje natychmiastowy dostęp do platformy szkoleniowej z nagraniami 2-dniowego szkolenia on-line na żywo oraz nagraniami wszystkich pozostałych szkoleń z programu

OGRANICZONA ILOŚĆ WOLNYCH MIEJSC

30 edycja szkolenia

„Certyfikowany Konsultant Kryzysowy™ wariant: PLUS

Szkolenie w formie warsztatów on-line na żywo
12 – 13 maja 2022 r. (czwartek-piątek, całodzienny)

poniedziałek – wtorek: 9:00 – 17:00

zajęcia mają charakter warsztatowy, z interakcją, dyskusją, ćwiczeniami, analizą przypadku, demo
w trakcie warsztatów widzimy się i słyszymy

OGRANICZONA ILOŚĆ WOLNYCH MIEJSC

Rezerwacja miejsca

Konsultant Kryzysowy™ FAST

platność jednorazowa 1770 1370 PLN cens zawiera podatek VAT 23%

 • możliwość ropoczęcia szkolenia w każej chwili bez konieczności udziały w 2-dniowym szkoleniu on-line na żywo
 • 12-miesięczny dostęp do platformy e-learningowej z trzema kursami on-line
 • Nagranie szkolenia Konsultant Kryzysowy + materiały szkoleniowe
 • Kurs on-line: „Jak skutecznie promować i sprzedawać usługi Konsultanta Kryzysowego?”
 • Kurs on-line Podstawy Psychologii

Aby zarezerwować miejsce kliknij tutaj >>> POPULARNE!

Konsultant Kryzysowy™ PLUS

platność jednorazowa 1970 1470 PLN cens zawiera podatek VAT 23%

 • Udział w szkoleniu na żywo (on-line)
 • 12-miesięczny dostęp do platformy e-learningowej z trzema kursami on-line
 • Nagranie szkolenia Konsultant Kryzysowy + materiały szkoleniowe
 • Kurs on-line: „Jak skutecznie promować i sprzedawać usługi Konsultanta Kryzysowego?”
 • Kurs on-line Podstawy Psychologii

Aby zarezerwować miejsce kliknij tutaj >>>

Konsultant Kryzysowy™ PLUS

płatność ratalna
(2 comiesięczne raty po 870 PLN) 1270 870 PLN płatność w dwóch ratach po 870 PLN każda
cena zawiera podatek VAT 23%

 • Udział w szkoleniu na żywo (on-line)
 • 12-miesięczny dostęp do platformy e-learningowej z trzema kursami on-line
 • Nagranie szkolenia Konsultant Kryzysowy + materiały szkoleniowe
 • Kurs on-line: „Jak skutecznie promować i sprzedawać usługi Konsultanta Kryzysowego”
 • Kurs on-line Podstawy Psychologii

Aby zarezerwować miejsce kliknij tutaj >>>