Za nami pier­wsze, Warsza­wskie szkole­nie “Kon­sul­tant Kryzysowy. Pier­wsza Pomoc Psy­cho­log­icz­na w Kryzysie”. Dzięku­ję bard­zo uczest­nikom za zaan­gażowanie i świet­ną atmos­ferę. Trzy­mam moc­no kciu­ki za Wasze dal­sze dzi­ała­nia i plany.
Kole­jne szkole­nie z tego cyk­lu, jeszcze w tym miesiącu w Krakowie. Zain­ter­sowanych odsyłam tutaj: https://www.coachingkryzysowy.pl/p1/

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj