Zgłoszenie udziału w zjeździe trenerskim (10 stycznia 2021)

Zaległy zjazd trenerski odbędzie się w dniu 10 stycznia 2021 roku w Krakowie. 
Osoby, które chcę wziąć w nim udział proszę o wypełnienie poniższego formularza zgłoszeniowego.