Nagrania video 4 webinarów już są dostępne!

Podstawy Pozytywnej Psychologii Kryzysu

– czyli jak pracować z kryzysem, by wykorzystać jego potencjał rozwojowy?

ZAWARTOŚĆ SZKOLENIA

moduł I

Podstawy Pozytywnej Psychologii Kryzysu

Ze szkolenia dowiesz się m.in:

 • Co dzieje się w mózgu osoby przeżywającej kryzys -dzięki tej wiedzy będzie Ci łatwiej zrozumieć jej
  zachowania i reakcje oraz sam mechanizm działania kryzysu,
 • Jak dzięki kilku prostym wskaźnikom rozpoznać osobę przeżywającą kryzys emocjonalny?
 • Na czym polega praca z osobą w kryzysie za pomocą Metody Coachingu & Mentoringu Kryzysowego?

moduł II

Jak udzielić Pierwszej Pomocy Psychologicznej
osobom w trudnej lub kryzysowej sytuacji życiowej?

Ze szkolenia dowiesz się m.in:

 • Na czym polega Pierwsza Pomoc Psychologiczna, kto może ją stosować i kiedy się ją wykorzystuje?
 • Jak wykorzystując model interwencji rekomendowany przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) wesprzeć i ustabilizować osobę doświadczającą silnie stresowego wydarzenia?
 • Jakie możliwości zawodowe otwiera w Polsce opanowanie umiejętności udzielania Pierwszej
  Pomocy Psychologicznej?

moduł III

Emocje w kryzysie - jak wykorzystać je jako motor napędowy do pozytywnej zmiany?

Ze szkolenia dowiesz się m.in:

 • Jak nasz sposób myślenia przyczynia się do powstawania konkretnym emocji w trakcie kryzysu emocjonalnego (i jak możemy to zacząć wykorzystywać na swoją korzyść)?
 • Jak rolę pełnią „negatywne” emocje w trakcie kryzysu emocjonalnego i jak odczytywać informacje,
  które próbują nam przekazać?
 • Jak pracować w kryzysie emocjonalnym ze złością, smutkiem, lekiem i poczuciem winy i wykorzystać
  je jako motor napędowy do pozytywnej zmiany?

moduł IV

Jak pomagając innym rozpocząć nową karierę dającą poczucie satysfakcji i spełnienia?

Ze szkolenia dowiesz się m.in:

 • Jak odnaleźć ścieżkę zawodową związaną z pomaganiem innym w której będziesz chciała działać
  i czuła się spełniona?
 • Jakie kroki musisz wykonać, aby rozpocząć zmianę zawodową? (zwłaszcza, gdy nie dysponujesz
  dużą ilością wolnego czasu)
 • Jak skutecznie poradzić sobie z lękiem przed zmianą, obawami czy się uda i brakiem pewności siebie?