Pierwszy i jedyny w Polsce certyfikowany program w zakresie
Rozwojowego Wsparcia w Kryzysie Emocjonalnym™ oraz Pozytywnej Psychologii Kryzysu™

Poziom II: Coach i Mentor Kryzysowy™

nowe terminy już są dostępne!

Program szkoleniowy certyfikowany i akredytowany przez
Polskie Towarzystwo Interwencji i Coachingu Kryzysowego

Szkolenie posiada akredytację Kuratora Oświaty (nr OP.546.8.2019.JK), co potwierdza spełnianie standardów zgodnych w wytycznymi Ministerstwa Edukacji Narodowej

Ważne! Udoskonalona formuła szkolenia Coaching/Mentoring Kryzysowy w związku z aktualną sytuacją zagrożenia epidemicznego w kraju!

W odpowiedzi na obecną sytuację zagrożenia epidemicznego w kraju oraz w poczuciu odpowiedzialności postanowiliśmy udoskonalić formułę szkolenia “Coach/Mentor Kryzysowy” tak, aby maksymalnie przystosować ją do aktualnej rzeczywistości i dać uczestnikom nowe możliwości realizacji szkolenia.

Poziomy kwalifikacji i akredytacji

Dlaczego warto wziąć udział w szkoleniu "Coach/Mentor Kryzysowy"...

Unikalne, poszukiwane kompetencje 

Jako coach / mentor kryzysowy będziesz w stanie pomóc klien­tom, którym nie jest w stanie pomóc coach pracu­jący meto­dami klasy­cznymi. Biorąc pod uwagę, że 70% osób zgłasza­ją­cych się do coachów jest w mniejszym lub więk­szym kryzysie, będziesz posi­adał lub posi­adała unikalne i bardzo poszuki­wane na rynku kom­pe­tencje

Unikalne możliwości biznesowe 

Unikalne i poszuki­wane na rynku kom­pe­tencje pozwalają na rozwi­janie, w sposób wyjątkowo skuteczny, włas­nego biz­nesu lub kari­ery zawodowej. Ponad to stawki za coach­ing/mentoring kryzysowy są znacznie wyższe niż ma to miejsce w przy­padku coachingu klasy­cznego. 

Tym bardziej, że na rynku nie ma prak­ty­cznie żad­nej konkurencji w zakre­sie coachingu/mentoringu kryzysowego.

Unikalne możliwości rozwoju 

Zarówno w trak­cie Akademii jak i już po zakończe­niu będziesz miał lub miała możli­wość ciągłego roz­woju i zdoby­wa­nia wiedzy nie tylko w zakre­sie coachingu/mentoringu kryzysowego, ale także psy­chologii stresu, psy­chologii sukcesu, neu­ro­bi­ologii sukcesu, pod­sta­wowych i zaawan­sowanych aspek­tów psy­chologii człowieka, a także mar­ketingu i sprzedaży usług coachin­gowych.

Certyfikat Coacha/Mentora Kryzysowego™ jest podstawą do wzięcia udziału w szkoleniu Terapeuta Kryzysowy IPTK™

Warunki wstępne udziału w szkoleniu

W szkoleniu mogą wziąć udział TYLKO osoby z wykształceniem min. licencjat
oraz które ukończyły szkolenie "Konsultant Kryzysowy. Pierwsza Pomoc Psychologiczna w Kryzysie. Poziom I"

Program szkolenia
(6 dni szkoleniowych + 6 dodatkowych kursów na platformie e-learningowej)

Szkolenie składa się z trzech weekendowych zjazdów (łącznie 6 dni szkoleniowych) oraz dodatkowych kursów w postaci nagrań video oraz materiałów tekstowych na naszej internetowej platformie szkoleniowej. Łącznie to około 130 godzin.

Program szkoleń stacjonarnych

(kliknij w numer zjazdu, aby zobaczyć szczegóły)

 • Zjazd 1 (dzień 1 i 2)
 • Zjazd 2 (dzień 3 i 4)
 • Zjazd 3 (dzień 5 i 6)

Zjazd I

Dzień 1

Dzień 2

Sztuka zadawania pytań, czyli metamodel językowy i zręczność językowa w praktyce

Zjazd II

Dzień 3

Dzień 4

Praktyczna psychologia osiągnięć

Zjazd III

Dzień 5

Podstawy struktury coachingu klasycznego oraz mentoringu

Dzień 6

6 uzupełniających kursów on-line na platformie e-learningowej

Zobacz jak wygląda nasza platforma szkoleniowa (on-line)

Odtwórz wideo

Korzyści z udziału w szkoleniu i zdobycia kwalifikacji
oraz certyfikatu Coacha i Mentora Kryzysowego

Egzaminy i certyfikacja

Kto prowadzi szkolenie?

Co otrzymujesz w ramach szkolenia?

Termin i miejsce szkolenia

Rezerwacja miejsca

Zgłoszenie na szkolenie


PŁATNOŚĆ JEDNORAZOWA
PLN4970
PLN 2970
 • Udział w 6 dniach szkoleniowych
 • Dostęp do 6 kursów on-line na platformie szkoleniowej
 • Łącznie 130 godzin praktycznej wiedzy
 • 30 materiałów tekstowych
 • Bezpłatne przystąpienie do egzaminu (w ciągu 12 miesięcy od przystąpienia do Akademii)
 • Bezpłatna certyfikacja (w ciągu 12 miesięcy od przystąpienia do szkolenia)

Zgłoszenie na szkolenie


PŁATNOŚĆ RATALNA (4 comiesięczne raty)
PLN4970
PLN 820
 • Udział w 6 dniach szkoleniowych
 • Dostęp do 6 kursów on-line na platformie szkoleniowej
 • Łącznie 130 godzin praktycznej wiedzy
 • 30 materiałów tekstowych
 • Bezpłatne przystąpienie do egzaminu (w ciągu 12 miesięcy od przystąpienia do Akademii)
 • Bezpłatna certyfikacja (w ciągu 12 miesięcy od przystąpienia do szkolenia)