O Akademii IPTK™

Konsultant Kryzysowy™ - Coach/Mentor Kryzysowy™ - Terapeuta Kryzysowy™ - Trener IPTK™

Program szkoleniowy certyfikowany i akredytowany przez
Polskie Towarzystwo Interwencji i Coachingu Kryzysowego

Model interwencji rekomendowany przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) Szkolenie Coach/Mentor Kryzysowowy (Pozim I i II) akredytowane przez Kuratorium Oświaty, co potwierdza standardy zgodne z wytycznymi Mnisterstwa Edukacji Narodowej.

Czym jest Akademia IPTK™?

 • Akademia Instytutu Pozytywnej Terapii Kryzysu to projekt, którego głównym celem jest propagowanie pracy ze stresem i kryzysem opartej na konstruktywnym podejściu do kryzysu i wykorzystaniu doświadczeń kryzysowych w budowaniu nowej rzeczywistości.
 • Program szkoleniowy przeznaczony jest zarówno dla osób, które dopiero zaczynają wchodzić w tematykę pomocy innym w kryzysie jak i dla profesjonalistów, którzy chcą poszerzyć swoje kompetencje.
 • Osoby spełniające warunki wstępne mają możliwość ukończenia i uzyskania certyfikatów na czterech poziomach:
 • Konsultant Kryzysowy™
 • Coach/Menor Kryzysowy™
 • Terapeuta Kryzysowy™
 • Trener IPTK™
 • Szczegółowe informacje o poziomach zamieściliśmy poniżej.

Dla kogo konkretnie jest Akademia?

 • dla osób, które chcą zdobyć praktyczną wiedzę i umiejętności w zakresie wspierania innych w sytuacjach kryzysowych
 • dla osób, które chcą zdobyć kwalifikacje i certyfikat: konsultanta kryzysowego, coacha/mentora kryzysowego, terapeuty kryzysowego, trenera IPTK
 • dla coachów/mentorów/trenerów/terapeutów, którzy chcą wzbogacić swoje kwalifikacje o umiejętności pracy z kryzysem
 • dla nauczycieli i przedstawicieli innych zawodów pokrewnych, którzy chcą dowiedzieć się w jaki sposób wspierać innych w sytuacjach stresowych i kryzysowych

Jak wygląda cykl szkoleniowy w Akademii?

 • Cały cykl szkoleniowy w Akademii składa się z 4 poziomów:
 • Poziom 1: Konsultant Kryzysowy™
 • Poziom 2: Coach/Menor Kryzysowy™
 • Poziom 3: Terapeuta Kryzysowy™
 • Poziom 4: Trener IPTK™
 • Każdy kolejny poziom jest kontynuacją poprzedniego.
  A zatem, warunkiem udziału w poziomie wyższym, jest ukończenie poziomu niższego.
 • Wyjątkiem jest tutaj poziom 4, czyli Trener IPTK - udział w tym poziomie nie wymaga wcześniejszego ukończenia szkolenia Terapeuta Kryzysowy.

  Jednocześnie każdy z poziomów jest całością. Można zakończyć edukację na dowolnym poziomie.

  Poniżej przedstawiamy opis poszczególnych poziomów, wymagania wstępne i warunki certyfikacji.
 • Aby dowiedzieć się więcej kliknij w nazwę poziomu

Wymagania wstępne udziału w szkoleniach i certyfikacja w Akademii...

 • POZIOM
 • WYMAGANIA WSTĘPNE
 • WARUNKI CERTYFIKACJI
 • Certyfikowany Konsultant Kryzysowy™
 • Wykształcenie min. licencjat
 • Udział w 2-dniowym szkoleniu stacjonarnym pt. “Pierwsza Pomoc Psychologiczna w Kryzysie – model RAPID. Poziom I”
 • Zaliczenie testu z sprawdzającego wiedzę merytoryczną dotyczącą szkolenia – test jednokrotnego wyboru na platformie szkoleniowej
 • Certyfikowany Coach/Mentor Kryzysowy™ (certyfikacja I stopnia)
 • Wykształcenie min. licencjat
 • Certyfikat Konsultanta Kryzysowego™
 • Udział we wszystkich szkoleniach stacjonarnych w ramach kursu Coaching i Mentoring Kryzysowy (obowiązkowa obecność na wszystkich zjazdach)
 • Zaliczenie testu sprawdzającego wiedzę merytoryczną z kursu – jest to test jednokrotnego wyboru przeprowadzany na platformie szkoleniowej
 • Napisanie pracy pisemnej (esej) na zadany temat z zakresu kryzysu
 • Wykonanie analizy przypadku (według wzoru zamieszczonego na platformie szkoleniowej)
 • Zaliczenie testu teoretycznego z Podstawy Psychologii na platformie szkoleniowej (kurs i test dostępne są w ramach kursu) przez osoby NIE posiadające stosownego dokumentu poświadczającego ukończenie studiów wyższych w zakresie psychologii lub psychiatrii, psychoterapii lub ukończenie studiów podyplomowych w zakresie interwencji kryzysowej i/lub psychotraumatologii.
 • Certyfikat podlega aktualizacji po 5 latach. W celu przedłużenia jego ważności należy odbyć dodatkowe 14 h szkolenie w zakresie Pozytywnej Terapii Kryzysu
 • Akredytowany Coach/Mentor Kryzysowy™ (certyfikacja II stopnia)
 • Wykształcenie wyższe
 • Certyfikat Konsultanta Kryzysowego™
 • Udokumentowane wykształcenie psychologiczne (t.j. dyplom ukończenia studiów na kierunku psychologia; psychiatrii; dyplom psychoterapeuty; dyplom studiów podyplomowych na kierunku interwencja kryzysowa i/lub psychotraumatologia na SWPS, mogą ubiegać się o akredytację (certyfikację II stopnia)
 • Udział we wszystkich szkoleniach stacjonarnych w ramach kursu Coaching i Mentoring Kryzysowy (obowiązkowa obecność na wszystkich zjazdach)
 • Zaliczenie testu sprawdzającego wiedzę merytoryczną z kursu – jest to test jednokrotnego wyboru przeprowadzany na platformie szkoleniowej
 • Napisanie pracy pisemnej (esej) na zadany temat z zakresu kryzysu
 • Wykonanie analizy przypadku (według wzoru zamieszczonego na platformie szkoleniowej)
 • Zaliczenie testu teoretycznego z Podstawy Psychologii na platformie szkoleniowej (kurs i test dostępne są w ramach kursu) przez osoby NIE posiadające stosownego dokumentu poświadczającego ukończenie studiów wyższych w zakresie psychologii lub psychiatrii, psychoterapii lub ukończenie studiów podyplomowych w zakresie interwencji kryzysowej i/lub psychotraumatologii.
 • Certyfikat podlega aktualizacji po 5 latach. W celu przedłużenia jego ważności należy odbyć dodatkowe 14 h szkolenie w zakresie Pozytywnej Terapii Kryzysu
 • Terapeuta Kryzysowy™
 • Wykształcenie wyższe
 • Certyfikat Konsultanta Kryzysowego™
 • Certyfikat Akredytowanego Coacha i Mentora Kryzysowego (certyfikacja II stopnia)
 • Udział we wszystkich szkoleniach stacjonarnych w ramach kursu Pozytywna Terapia Kryzysu (obowiązkowa obecność na wszystkich zjazdach)
 • Przedstawienie własnej analizy przypadku pracy z klientem w kryzysie
 • Odbycie trzech obowiązkowych superwizji
 • Certyfikat podlega aktualizacji po 5 latach, w celu przedłużenia jego ważności należy odbyć dodatkowe 14 h szkolenie w zakresie Pozytywnej Terapii Kryzysu
 • Trener IPTK™
 • Wykształcenie wyższe
 • Certyfikat Konsultanta Kryzysowego™​
 • Certyfikat Coacha i Mentora Kryzysowego (lub dawniej Coacha Kryzysowego)
 • Udział we wszystkich szkoleniach stacjonarnych w ramach kursu Trener Pierwszej Pomocy Psychologicznej w Kryzysie (obowiązkowa obecność na wszystkich zjazdach)
 • Pozytywne zaliczenie egzaminu praktycznego w postaci przeprowadzenia jednego z modułów szkoleniowych (wybranego drogą losową) przed komisją egzaminacyjną
 • Certyfikat podlega aktualizacji po 3 latach. W celu przedłużenia jego ważności należy zrealizować dodatkowe 14 h szkolenie organizowane i prowadzone w ramach Akademii IPTK.

Opinie o Akademii...

 • Małgorzata Łuczkowska
 • Agnieszka Stążka-Gawrysiak
 • Małgorzata Kołodziejczak
 • Maria Czerniecka
 • Anna Rosiak
 • Elżbieta Majewska
 • Daniela Tagowska
 • Monika Goch-Twarkowska

Udział w Akademii Coachingu Kryzysowego był jedną z najlepszych decyzji w moim życiu. Otrzymałam ogromną dawkę specjalistycznej wiedzy podanej w prostej, zrozumiałej formie. O kryzysach, stresie, emocjach, potędze ludzkiego umysłu. Mnóstwo przykładów, zadań praktycznych, analiz, pomocnych dokumentów. I najważniejsze, stały kontakt z osobami prowadzącymi Akademię. Co jest o tyle istotne, że po wykonaniu zadań, ćwiczeń, testów można było przesłać materiał do opinii. To wszystko sprawiło, że przez cały czas trwania Akademii czułam się zaopiekowana.

Dzięki wiedzy, którą otrzymałam czuję się pewniejsza jako coach, jako osoba, która bierze odpowiedzialność za pracę z drugim człowiekiem. Prywatnie także inaczej patrzę na codzienne sprawy, dylematy i rozterki.

Akademię zdecydowanie polecam wszystkim osobom, które chcą lub pracują z innymi ludźmi. Ta wiedza otwiera szerzej oczy i uszy, na to co niewypowiedziane i nieusłyszane.

Do Akademii Coachingu Kryzysowego trafiłam, poszukując wiedzy i narzędzi, które pozwoliłyby mi lepiej wspierać osoby nadmiernie obciążone stresem lub przeżywające kryzys. "Nie zawiodłam się" to potężne niedomówienie.

Akademia dała mi ogrom teoretycznej wiedzy o mechanizmach powstawania kryzysów i ich dynamice, o funkcjonowaniu osób w kryzysie w zależności od ich osobowości i innych cech indywidualnych oraz o tym, jak powinna przebiegać interwencją kryzysowa, czyli pierwszy etap pracy coacha kryzysowego - ale nie tylko. Dzięki praktycznym narzędziom (formularzom, checklistom, "teczce coacha kryzysowego"), innym materiałom dodatkowym oraz obszernie omawianym studiom przypadków nauczyłam się, jak przejść od wiedzy "książkowej" do autentycznego wspierania żywej, prawdziwej osoby w kryzysie, która trafi do mojego gabinetu.

Gorąco polecam Akademię!

Każdemu coachowi rekomenduję szkolenie z zakresu Coachingu Kryzysowego.

Jest ono wypełnione merytoryczną wiedzą bazującą na wynikach badań naukowych, a także wieloma praktycznymi ćwiczeniami. Znacząco poszerza wiedzę o człowieku w sytuacjach kryzysowych oraz o metodach pracy z nim.

Elżbieta Kluska-Łabuz pasjonuje się tą tematyką również na gruncie naukowym, co dla mnie miało duże znaczenie – dało mi gwarancję dostępu do wiedzy głębszej niż poradnikowa. Ela jest bezpośrednią, przesympatyczną osobą z talentem dydaktycznym, więc trzy dni szkolenia stacjonarnego minęły zaskakująco szybko. Materiały umieszczone na platformie (filmy, pliki) to istna kopalnia wiedzy podanej w ustrukturyzowanej i przejrzystej formie!

„Udzial w Akdemii był dla mnie bardzo cenny. Dowiedzialam się czym jest kryzys, jakie są jego przyczyny, rodzje, typy. Dowiedzialam się jak rozpoznawać kryzys - i po części sama taki kryzys u siebie dostrzegłam, rozpoznałam etapy kryzysu, który przeżywałam i przechodziłam etapy "wychodzenia z kryzysu". 

Sposób prowadzenia zajęć - treści, prezentacja materiału, język - oceniam jak REWELACYJNY. Bardzo przyjazny, zyczliwy, jednocześnie bardzo bogaty merytorycznie i dający duzo wiedzy.

Udział w zajęciach webinarowych (na platformie i na zywo) był i jest zawsze wielką przyjemnością.  

Polecam Wasze szkolenia wielu znajomym. 

Czy mam niedosyt - tak, ponieważ wiem ile jeszcze nie wiem (albo tak mi sie wydaje) a współpraca z Wami daje dostęp do kolejnych zasobów nowej wiedzy 🙂

Na pewno wróce aby zrobic coaching kryzysowy w biznesie.

Dziękuje Wam - Elu i Piotrze - za wszytsko :)”

„Informację o możliwości odbycia szkoleń w ramach  Akademii Coachingu Kryzysowego  przekazał mi mój mąż.  Jest on żywo zainteresowany tematami rozwoju  osobistego  i  od wielu lat „kibicuje” mi w mojej pracy. Będąc osobą otwartą na nową wiedzę i doświadczenia,  postanowiłam  zapisać się na szkolenia.  

W ramach Akademii Coachingu Kryzysowego dostępne są szkolenia przeprowadzane w  formie webinarów i szkoleń stacjonarnych. Szkolenia w postaci webinarów pozwalają   mi efektywnie wykorzystywać mój czas. Dają możliwość, bez wychodzenia z domu, podnoszenia swoich kwalifikacji i zdobywania nowej wiedzy.  Ze względu na wielość i różnorodność podejmowanych przeze mnie zadań zawodowych, są dla mnie bezcennym sposobem  samokształcenia. 

Szkolenia w ramach Akademii Coachingu Kryzysowego przerosły moje oczekiwania. Ukończyłam coaching kryzysowy oraz coaching kryzysowy w biznesie. Wiedza, którą zdobyłam wzbogaciła mnie jako coacha, o szersze spojrzenie na sytuacje moich klientów i zwróciła  szczególną uwagę na prawidłową diagnozę osób z którymi pracuję. Uświadomiła mi jeszcze bardziej, znaczenie kryzysów w moim życiu. Wzbogaciła mnie o dodatkowe informacje dotyczące sposobów radzenia sobie w sytuacjach trudnych. Tak wypracowane, nowe, podejście do kryzysów dało mi spokojniejsze spojrzenie w przyszłość i zwiększyło zaufanie do siebie.

O wysokiej jakości prowadzonych szkoleń decydują przede wszystkim osoby prowadzące: – Elżbieta Kluska – która ze spokojem, perfekcyjnym, profesjonalnym przygotowaniem i przekazaniem materiałów pomaga dogłębnie zrozumieć przekazywane przez siebie treści. 

–  Piotr Łabuz – który posiada nieocenioną wiedzę fachową w zakresie rozwoju osobowości, oraz umiejętność jej przekazywania. Potrafi zaangażować i zachęcić uczestników do dalszej pracy. 

W pracy Elżbiety Kluski i Piotra Łabuza wysoko cenię sobie umiejętność nauczania osób dorosłych.

Polecam gorąco szkolenia w ramach Akademii Coachingu Kryzysowego zarówno dla osób pracujących zawodowo z innymi ludźmi, jaki dla tych, zainteresowanych własnym rozwojem. Zdobyta tak wiedza poszerza świadomości samego siebie, daje możliwość zrozumieniu tego co się z nami dzieje, możliwość lepszego zrozumienia innych i bardziej efektywnego działaniu w obliczu kryzysów i sytuacji trudnych. 

Elu, Piotrze… dziękuję Wam za obecność w moim życiu, serce które wkładacie w swoja pracę i chęć dzielenia się wiedzą z innymi.”

Akademia Coachingu Kryzysowego dała mi dużo nowej wiedzy, a także w pewnym stopniu świeże spojrzenie na coaching tradycyjny, który znam i praktykuję w duchu ICF – jednak było to spojrzenie coachów, których dopiero co poznawałam, a w końcu każdy człowiek to inna perspektywa.

Bardzo doceniam zaangażowanie i  autentyczność prowadzących, a także ich zapał i odmienny styl przekazywania informacji.

Ten „ludzki” element sprawił, że lepiej mi się słuchało nagrań i lepiej zapamiętywałam wiedzę. Doceniam również szybkie reagowanie na moje prośby czy uwagi.

Czy mam jakiś niedosyt? Chętnie bym czytała od czasu do czasu artykuły czy materiały poszerzające moją wiedzę z obszaru kryzysu wybrane czy przygotowane przez autorów Akademii.

Udział w Akademii poszerzył moją wiedzę o kryzysie. Bardzo bogata ilość materiałów pozwalała na skuteczny e-learning, a niezwykle uporządkowana baza treści i materiałów pozwoliła mi skorzystać ze ścieżki kształcenia, co bywa trudne, gdy uczymy się sami poza systemem kursów czy studiów. Na szczególną pochwałę zasługuje trójelementowa konstrukcja egzaminu końcowego. Przechodząc przez egzamin, zwłaszcza przez case study, nabyłam dodatkowej wiedzy i umiejętności, zatem egzamin nie był jedynie "suchym sprawdzianem". 

Akademia mogłaby stać się w przyszłości studiami podyplomowymi. Chciałabym, byście stworzyli Państwo dodatkowy program superwizyjny dla absolwentów rozbudowany o studia przypadku i konstruowanie konkretnych planów działań. 

Liczę na możliwość nabywania kolejnych kompetencji w zakresie coachingu kryzysowego.

Źródła nauki i praktyki dobieram z dużą starannością, dlatego zanim zdecydowałam się na udział w Akademii Coachingu Kryzysowego, gruntownie to przemyślałam i sprawdziłam. Była to bardzo dobra decyzja. Po ukończeniu Akademii mogę ocenić, że kontakt i komunikacja, organizacja, jakość merytoryczna materiałów, poziom kilkuetapowego egzaminu, są na najwyższym poziomie. Akademia jest przygotowana profesjonalnie, z zachowaniem narzędzi ułatwiających słuchaczom przyswajanie bogatej wiedzy. Prowadzący to kompetentni, serdeczni praktycy.

Udział dał mi ogromną satysfakcję, wiedzę, doświadczenie i możliwość zdobycia wyjątkowych kwalifikacji.

Warto włączyć do swojego zawodowego doświadczenia markę ACK. Serdecznie polecam

Eksperci i twórcy IPTK oraz metody Coaching/Mentoring Kryzysowy™ w Polsce

 • dr Elżbieta Kluska - Łabuz
 • Jestem psychologiem, która łączy pracę naukowo-badawczą z praktyką. Psychologią fascynuje się od ponad 15 lat. 

  Od mniej więcej połowy tego czasu jestem związana z Uniwersytetem SWPS, gdzie uzyskałam tytuł doktora nauk społecznych w zakresie psychologii oraz realizuję się w pracy dydaktycznej i naukowej.

  Dodatkowo, jestem interwentem kryzysowym, akredytowanym coachem kryzysowym, trenerem specjalizującym się w tematyce stresu i kryzysu, przedsiębiorcą. Ukończyłam certyfikowany kurs z Psychological First Aid w USA.

  Jestem współtwórcą Instytut Pozytywnej Terapii Kryzysu™ oraz modelu Coaching i Mentoring Kryzysowy™, który powstał poprzez połączenie coachingu klasycznego z elementami interwencji kryzysowej, oraz prezesem Polskiego Towarzystwa Interwencji i Coachingu Kryzysowego. 

  Wyróżnia mnie skupianie się na pozytywnych aspektach płynących z doświadczenia stresu i kryzysu oraz na tym jak wykorzystywać takie doświadczenia do własnego rozwoju. Staram się opowiadać „po ludzku” o doniesieniach z zakresu psychologii i przekładać je na praktyczne strategie, dzięki którym możemy wpływać na swoje życie sprawiając, że staje się ono bardziej spełnione, szczęśliwe, dobre, wartościowe, zdrowe i pełne.

  Moją misję realizuję w dwojaki sposób. Po pierwsze prowadzę liczne szkolenia, warsztaty, seminaria, webinary oraz kursy on-line, w których do tej pory wzięło udział około 4 tyś osób. 


  Po drugie, poprzez działalność naukowo-badawczą. Zależy mi bowiem, by opierać swoje kursy na twardych badaniach naukowych. Moje zainteresowania badawcze aktualnie koncentrują się na zagadnieniach z zakresu radzenia sobie ze stresem oraz samoregulacją i dobrostanem psychologicznym.

 • Piotr M. Łabuz

 • Moją pasją jest psychologia (przede wszystkim w jej praktycznym wymiarze). Pasję tę – w szczególności – w pracy z ludźmi jako coach, szkoleniowiec oraz jako interwent kryzysowy oraz coach kryzysowy.

  Jestem absolwentem SWPS, gdzie w ramach studiów na wydziale psychologii ukończyłem m.in. specjalizację interwencja kryzysowa (w tym zakresie ukończyłem także studia podyplomowe). 

  Sfera moich naukowych zainteresowań to przede wszystkim przełom połowy życia, psychologia szczęścia oraz psychologia inwestowania.

  Jestem współtwórcą Instytutu Pozytywnej Terapii Kryzysu™ oraz modelu Coaching i Mentoring Kryzysowy™, który powstał w oparciu o połączenie coachingu klasycznego z elementami interwencji kryzysowej.

  Jako coach (ponad 1000 godzin praktyki), łączę wiedzę i doświadczenie psychologa i interwenta kryzysowego z ponad 20 letnią praktyką w prowadzeniu biznesu.

  Ukończyłem kurs Coachwise Equiped w Coaching Center w Warszawie, jestem członkiem Interneational Coach Federation (aktualnie w trakcie akredytacji ICF).

  Od ponad 20 lat prowadzę szkolenia w zakresie:

  – głębokiej zmiany osobistej,
  – psychologii sukcesu i psychologii szczęścia
  – psychologii inwestownaia / tradingu

  Jako wykładowca, przez wiele lat prowadziłem zajęcia na studiach podyplomowych „Interwencja kryzysowa” na Uniwersytecie SWPS w Warszawie. 

  Obecnie zajmuję się przede wszystkim pracą nad modelem zrównoważonego i szczęśliwego życia Well-Life™, marketingiem społecznościowym oraz aktywnością na rynkach finansowych.

Terminy i miejsca szkolenia

Poziom 1: Konsultant Kryzysowy™

 • Szkolnie stacjonarne Warszawa
 • Terminy zjazdów szkoleniowych:
 • 5 - 6 września 2020 r. (sobota-niedziela)
 • Ilość miejsc ogranicznoa
 • Warsztaty on-line
 • 17 - 18 września 2020 (czwartek-piątek)

Poziom 2: Coach/Mentor Kryzysowy

 • NOWOŚĆ !!! szkolenie hybrydowe NOWOŚĆ!!!
 • on-line (internet) + GDAŃSK
 • Zjazd I i II prowadzone będą w formie szkolenia internetowego. Zjazd III w formie szkolenia stacjonarnego.
 • Terminy zjazdów szkoleniowych:
 • Zjazd I: 10 - 11 października 2020 r.
  (sobota-niedziela, internet)
 • Zjazd II: 7 - 8 listopada sierpnia 2020 r.
  (sobota-niedziela, internet)
 • Zjazd III: 5 - 6 grudnia 2020 r.
  (sobota-niedziela, stacjonarne, Gdańsk)
 • Ilość miejsc ograniczona

Poziom 3: Terapeuta Kryzysowy™

 • Gdańsk
 • Terminy podamy już wkrótce...

Poziom 4: Trener IPTK™

 • Gdańsk
 • Terminy zjazdów szkoleniowych:

 • Zjazd I: 19-20 września 2020 (sobota, niedziela)
 • Zjazd II: 17-18 października 2020 (sobota, niedziela)
 • Zjazd III: 21-22 listopada 2020 (sobota, niedziela)
 • Zjazd IV: 12-13 grudnia 2020 (sobota, niedziela)
 • Egzamin: 16-17 stycznia 2021
 • Miejsce zjazdów szkoleniowych:
 • Gdański Park Naukowo – Technologiczny
 • Trzy Lipy 3, 80-172 Gdańsk
 • Przejdź do interesującego Cię poziomu klikając w jego nazwę