Skontaktuj się z nami

Napisz do nas wyko­rzys­tu­jąc for­mu­la­rz kon­tak­towy lub poprzez maila kontakt@iptk.pl

Pod­sta­wowe dane telead­resowe i rejestracyjne

NewIn­sight Elż­bi­eta Klus­ka-Łabuz
Plac Kaszub­s­ki 8 lok. 311, 81–350 Gdy­nia
NIP: 681 199 1246
REGON: 361473339
Nr kon­ta: 21 2490 0005 0000 4500 6046 1943