Pier­wszy i jedyny w Polsce cer­ty­fikowany pro­gram w zakre­sie
Roz­wo­jowego Wspar­cia w Kryzysie Emocjon­al­nym™ oraz Pozy­ty­wnej Psy­chologii Kryzysu™

Poziom IV (specjalizacyjny): Trener PPK

LIMIT MIEJSC ZOSTAŁ WYCZERPANY

Program szkoleniowy certyfikowany i akredytowany przez
Polskie Towarzystwo Interwencji i Coachingu Kryzysowego

Wymagania wstępne dla osób, które chcą wziąć udział w szkoleniu Trener PPK

Program szkolenia

Korzyści z udziału w szkoleniu trenerskim i uzyskania kwalifikacji
oraz certyfikaty Trenera PPK

Terminy i miejsca szkolenia

Wysokość inwestycji oraz rezerwacja miejsc

Powered by WishList Member - Membership Software