Egzaminy i Certyfikacja w Instytucie Pozytywnej Terapii Kryzysu™

.

Poziom I. Konsultant Kryzysowy

Certyfikat Konsultanta Kryzysowego + suplement do certyfikatu

 • Udział w 2-dniowym szkoleniu na żywo pt. „Konsultant Kryzysowy. Pierwsza Pomoc w Kryzysie Psychologicznym. Poziom I” 
 • Zaliczenie testu z sprawdzającego wiedzę merytoryczną dotyczącą szkolenia – test jednokrotnego wyboru na platformie szkoleniowej Akademii IPTK

.

Poziom II. Coach/Mentor Kryzysowy

Certyfikat Coacha/Mentora Kryzysowego + suplement do certyfikatu z wykazem modułów i ilością godzin + wpis na listę coachów kryzysowych (certyfikacja I stopnia)

 • Posiadanie Certyfikatu Konsultanta Kryzysowego
 • Udział w szkoleniach na żywo w ramach kursu Coaching i Mentoring Kryzysowy 
 • Zaliczenie testu sprawdzającego wiedzę merytoryczną z kursu – jest to test jednokrotnego wyboru przeprowadzany na platformie szkoleniowej 
 • Napisanie pracy pisemnej (esej) na zadany temat z zakresu kryzysu
 • Wykonanie analizy przypadku (według wzoru zamieszczonego na platformie szkoleniowej)
 •  Zaliczenie testu teoretycznego z Podstawy Psychologii na platformie szkoleniowej (kurs i test dostępne są w ramach kursu) przez osoby NIE posiadające stosownego dokumentu poświadczającego ukończenie studiów wyższych w zakresie psychologii lub psychiatrii, psychoterapii lub ukończenie studiów podyplomowych w zakresie interwencji kryzysowej i/lub psychotraumatologii 
 • Certyfikat podlega aktualizacji po 5 latach. W celu przedłużenia jego ważności należy odbyć dodatkowe 14 h szkolenie w Instytucie Pozytywnej Terapii Kryzysu

Certyfikat Akredytowanego Coacha/Mentora Kryzysowego + suplement do certyfikatu z wykazem modułów oraz ilością godzin + wpis na listę coachów kryzysowych (certyfikacja II stopnia)

Tylko dla absolwentów posiadających udokumentowane wykształcenie psychologiczne (t.j. dyplom ukończenia studiów na kierunku psychologia; psychiatrii; dyplom psychoterapeuty; dyplom studiów podyplomowych na kierunku interwencja kryzysowa i/lub psychotraumatologia, mogą ubiegać się o akredytację (certyfikację II stopnia).

 • Posiadanie Certyfikatu Konsultanta Kryzysowego
 • Udział w szkoleniach stacjonarnych w ramach kursu Coaching i Mentoring Kryzysowy
 • Zaliczenie testu teoretycznego z coachingu/mentoringu kryzysowego – jest to test jednokrotnego wyboru przeprowadzany na platformie szkoleniowej 
 • Napisanie pracy pisemnej (esej) na zadany temat z zakresu kryzysu
 • Wykonanie analizy przypadku (według wzoru zamieszczonego na platformie szkoleniowej)
 • Przedstawienie stosownego dokumentu poświadczającego ukończenie studiów wyższych w zakresie psychologii lub psychiatrii, psychoterapii lub ukończenie studiów podyplomowych w zakresie interwencji kryzysowej i/lub psychotraumatologii
 • Certyfikat podlega aktualizacji po 5 latach, w celu przedłużenia jego ważności należy odbyć dodatkowe 14 h szkolenie w Instytucie Pozytywnej Terapii Kryzysu

.

Poziom III. Terapeuta Kryzysu

Certyfikat Terapeuty Kryzysu + suplement do certyfikatu z wykazem modułów oraz ilości godzin + wpis na listę certyfikowanych terapeutów kryzysu

 • Posiadanie Certyfikatu Coacha i Mentora Kryzysowego (Poziom II)
 • Udział we wszystkich szkoleniach stacjonarnych w ramach kursu Pozytywna Terapia Kryzysu (obowiązkowa obecność na wszystkich zjazdach)
 • Przedstawienie własnej analizy przypadku pracy z klientem w kryzysie
 • Odbycie trzech obowiązkowych superwizji
 • Certyfikat podlega aktualizacji po 5 latach, w celu przedłużenia jego ważności należy odbyć dodatkowe 14 h szkolenie w zakresie Pozytywnej Terapii Kryzysu

.

Poziom IV. Trener 

Certyfikat Trenera IPTK

Kwalifikacja na kurs trenerski odbywa się będzie w oparciu o ilość punktów zdobytych w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej.

Wymagania formalne: 

 • Posiadanie Certyfikatu Coacha i Mentora Kryzysowego (lub dawniej Coacha Kryzysowego)
 • Udział w szkoleniu z Poziomu I.: „Pierwsza Pomoc Psychologiczna w Kryzysie. Poziom I”
 • Udział we wszystkich szkoleniach stacjonarnych w ramach kursu Trener Pierwszej Pomocy Psychologicznej w Kryzysie (obowiązkowa obecność na wszystkich zjazdach)
 • Pozytywne zaliczenie egzaminu praktycznego w postaci przeprowadzenia jednego z modułów szkoleniowych (wybranego drogą losową) przed komisją egzaminacyjną
 • Certyfikat podlega aktualizacji po 3 latach. W celu przedłużenia jego ważności należy przedstawić wykaz zrealizowanych szkoleń lub odbyć 14 h szkolenia (w celu aktualizacji wiedzy) organizowane i prowadzone w ramach Akademii IPTK.