Egzaminy i certyfikacja w Akademii Coachingu Kryzysowego™
(obowiązuje wyłącznie uczestników którzy przystąpili do Akademii przed 2020 rokiem)

Aby uzyskać certyfikat Coacha Kryzysowego™ musisz ukończyć Akademię Coachingu Kryzysowego™ i zdać egzaminy opisane poniżej.

Aby wziąć udział w Akademii MUSISZ spełnić dwa warunki wstępne: 

– posiadać wykształcenie na poziomie licencjat / wyższe

– posiadać certyfikat coacha wydany przez liczącą się na rynku organizację / instytucję / firmę szkoleniową (zastrzegamy sobie prawo do weryfikacji w tym względzie) lub ukończyć organizowane przez nas w ramach Akademii Coachingu Kryzysowego bezpłatne warsztaty „Podstawy Coachingu Klasycznego”

Absolwenci Akademii Coachingu Kryzysowego (ACK) mogą otrzymać:

1. Certyfikat Coacha Kryzysowego i wpis na listę coachów kryzysowych (certyfikacja I stopnia)

  • zaliczenie testu teoretycznego z coachingu kryzysowego – jest to test jednokrotnego wyboru przeprowadzonany na platformie szkoleniowej 
  • napisanie pracy pisemnej (esej) na zadany temat z zakresu kryzysu
  • wykonanie analizy przypadku (według wzoru zamieszczonego na platformie szkoleniowej)
  • zaliczenie testu teoretycznego z Podstawy Psychologii (zwolnione są osoby z dyplomem psychologa, psychiatry oraz psychoterapeuty)
  • przedstawienie zaświadczenia o odbyciu szkolenia coachingowego i / lub posiadanego certyfikatu w zakresie coachingu

2. Certyfikat Akredytowanego Coacha Kryzysowego i wpis na listę coachów kryzysowych (certyfikacja II stopnia)

Tylko dla absolwentów ACK posiadających udokumentowane wykształcenie psychologiczne (t.j. dyplom ukończenia studiów na kierunku psychologia; psychiatrii; dyplom psychoterapeuty; dyplom studiów podyplomowych na kierunku interwencja kryzysowa i/lub psychotraumatologia na SWPS) mogą ubiegać się o akredytację (certyfikację II stopnia)

  • zaliczenie testu teoretycznego z coachingu kryzysowego – jest to test jednokrotnego wyboru przeprowadzonany na platformie szkoleniowej 
  • napisanie pracy pisemnej (esej) na zadany temat z zakresu kryzysu
  • wykonanie analizy przypadku (według wzoru zamieszczonego na platformie szkoleniowej)
  • przedstawienie zaświadczenia o odbyciu szkolenia coachingowego i / lub posiadanej certyfikacji w zakresie coachingu
  • przedstawienie stosownego dokumentu poświadczającego ukończenie studiów wyższych w zakresie psychologii lub psychiatrii, psychoterapii lub ukończenie studiów podyplomowych w zakresie interwencji kryzysowej i/lub psychotraumatologii SWPS