Letnia Internetowa Akademia Coachingu Kryzysowego

1 lipca - 31 października 2019

Dlaczego warto dołączyć do Letniej Internetowej
Akademii Coachingu Kryzysowego?

UWAGA! Nie musisz być psychologiem, aby ukończyć Akademię i zostać Coachem Kryzysowym
(osoby, które nie są psychologami, dodatkowo borą udział, w module “Podstawy psychologii dla coachów”)

Jakie są korzyści z udziału w Letniej Akademii?

Program Letniej Internetowej Akademii Coachingu Kryzysowego™

Opinie o Akademii...

Dlaczego warto zdobyć kompetencje i certyfikat Coacha Kryzysowego?

W jaki sposób wziąć udział w Letniej Internetowej Akademii
i uzyskać certyfikat Coacha Kryzysowego?

Każda osoba, która chce wziąć udział w Letniej Akademii oraz uzyskać stosowny certyfikat musi przejść przez proces składający się z trzech etapów.

Jakie są warunki uzyskania certyfikatu Coacha Kryzysowego?

Aby wziąć udział w Akademii musisz posiadać wykształcenie na poziomie licencjat / wyższe

Jeśli nie jesteś psychologiem / psychoterapeutą będziesz musiał lub musiała zaliczyć moduł "Podstawy Psychologii dla coachów" dostępny w ramach Akademii. Zaliczenie odbywa się w formie testu jednokrotnego wyboru na naszej platformie e-learningowej.

Jeśli nie posiadasz certyfikatu lub zaświadczenia ukończenia szkolenia w zakresie coachingu to musisz takie szkolenie ukończyć by podejść do certyfikacji w zakresie coachingu kryzysowego (ew. możesz wziąć udział w szkoleniu Podstawy Coachingu Klasycznego, który organizowany jest przez nas).

Absolwenci Akademii mogą otrzymać:

Certyfikację I stopnia i wpis na listę coachów kryzysowych po spełnieniu poniższych wymagań: 

 • zaliczenie testu teoretycznego – jest to test jednokrotnego wyboru przeprowadzony metodą on-line (w internecie),
 • przygotowanie pracy pisemnej (esej) na zadany temat
 • wykonanie analizy przypadku
 • zaliczenie egzaminu Podstawy Psychologii dla Coachów, który dostępny jest w ramach Akademii lub przedstawienie stosownego dokumentu poświadczającego ukończenie studiów wyższych w zakresie psychologii lub psychiatrii, psychoterapii lub ukończenie studiów podyplomowych w zakresie interwencji kryzysowej i/lub psychotraumatologii SWPS
 • przedstawienie zaświadczenia o odbyciu szkolenia coachingowego i / lub posiadanej akredytacji w zakresie coachingu

Akredytację i certyfikację oraz wpis na listę coachów kryzysowych (certyfikacja II stopnia):

Absolwenci szkolenia posiadający udokumentowane wykształcenie psychologiczne (t.j. dyplom ukończenia studiów na kierunku psychologia; psychiatrii; dyplom psychoterapeuty; dyplom studiów podyplomowych na kierunku interwencja kryzysowa i/lub psychotraumatologia na SWPS) mogą ubiegać się o akredytację (certyfikację II stopnia)

 • zaliczenie testu teoretycznego – jest to test jednokrotnego wyboru przeprowadzony metodą on-line (w internecie), po zakończeniu szkolenia
 • przygotowanie i przesłanie pracy pisemnej (esej) na zadany temat
 • wykonanie analizy przypadku
 • przedstawienie zaświadczenia o odbyciu szkolenia coachingowego i / lub posiadanej akredytacji w zakresie coachingu
 • przedstawienie stosownego dokumentu poświadczającego ukończenie studiów wyższych w zakresie psychologii lub psychiatrii, psychoterapii lub ukończenie studiów podyplomowych w zakresie interwencji kryzysowej i/lub psychotraumatologii SWPS

Kto prowadzi najbliższą edycję Letniej Akademii?

Zgłoszenie do Letniej Akademii jest ograniczone czasowo
oraz liczbą dostępnych miejsc

Oferta jest ważna do dnia 30 czerwca 2019 roku
lub do wyczerpania limitu 18 dostępnych miejsc.

Do końca czasu promocji pozostało:

Dni
Godziny
Minuty
Sekundy
Promocja zakończyła się
Aby dokonać rezerwacji miejsca na Letniej Internetowej Akademii Coachingu Kryzysowego, kliknij w przycisk „Zarezerwuj miejsce” i przejdź proces złożenia zamówienia i płatności dostępny poniżej. Pamiętaj, jest to oferta czasowa i kończy się 30 czerwca lub po wyczerpaniu limitu 18 dostępnych miejsc.

Zgłoszenie do Letniej Internetowej Akademii Coachingu Kryzysowego


PŁATNOŚĆ JEDNORAZOWA
PLN2470
PLN 970 brutto (zawiera podatek VAT)
 • 4 miesięczny dostęp do platformy szkoleniowej Akademii Coachingu Kryzysowego
 • 40 godzin materiałów wideo
 • 30 materiałów tekstowych
 • 3 spotkania internetowe LIVE
 • Bonus: Kurs Podstawy Psychologii dla coachów
 • Bezpłatne przystąpienie do egzaminu (w ciągu 4 miesięcy od przystąpienia do Akademii)
 • Bezpłatna certyfikacja