Letnia Internetowa Akademia Coachingu Kryzysowego

1 lipca - 31 października 2019

Dlaczego warto dołączyć do Letniej Internetowej
Akademii Coachingu Kryzysowego?

UWAGA! Nie musisz być psychologiem, aby ukończyć Akademię i zostać Coachem Kryzysowym
(osoby, które nie są psychologami, dodatkowo borą udział, w module “Podstawy psychologii dla coachów”)

Jakie są korzyści z udziału w Letniej Akademii?

Znacząca oszczędność czasu!

W trakcie Letniej Internetowej Akademii masz możliwość zdobycia kompetencji i certyfikatu Coacha Kryzysowego w zaledwie 3 miesiące, gdyż wakacje są okresem gdy najczęściej mamy nieco więcej czasu i przy odpowiedniej organizacji możesz przeznaczyć go na swój rozwój

Znacząca oszczędność pieniędzy!

W porównaniu z normalnym trybem Akademii, koszty udziału w Letniej Internetowej Akademii są znacząco niższe, możesz więc zdobyć certyfikat Coacha Kryzysowego przy niewielkich kosztach inwestycji
(zniżka ponad 70%)

Elastyczne podejście

Zachęcamy Cię by wakacje 2019 były dla Ciebie czasem aktywnego wypoczynku. Dlatego umożliwiamy Ci zdobywanie wiedzy i kompetencji w dowolnym miejscu na świecie, tam gdzie akurat przebywasz, przeznaczając na to tyle czasu ile zechcesz i kiedy zechcesz. Jedyne co jest Ci niezbędne, to dostęp do internetu

Internetowe spotkania live

Zostajesz objęty specjalną, dodatkową opieką w postaci trzech internetowych spotkań live, które będziemy odbywać w każdy pierwszy poniedziałek lipca, sieprnia i września. Będziesz mógł na bieżąco konsultować zdobytą wiedzę, zadawać pytania i zyskiwać motywację do dalszej nauki. Pierwsze spotkanie już 1 lipca 2019 o godzinie 21.00

Kompetencje Coacha Kryzysowego™

Zdobywasz kompletną merytoryczną wiedzę w zakresie pracy z klientem w kryzysie emocjonalnym (psychologia kryzysu, podstawy interwencji kryzysowej, coaching kryzysowy, podstawy psychologii). Przez okres 4 miesięcy, masz dostęp do specjalnej platformy e-learningowen na której umieszczone są wszystkie materiały szkoleniowe i możesz starać się o uzyskanie certyfikatu Coacha Kryzysowego

Program Letniej Internetowej Akademii Coachingu Kryzysowego™

3 Internetowe spotkania LIVE

 • W każdy, pierwszy poniedziałek miesiąca o godzinie 21.00 
 • Pierwsze spotkanie 1 lipca 2019 o godz. 21.00, dotyczące tego w jaki sposób zorganizować sobie naukę
 • Możliwość konsultowania i zadawania pytań dotyczących zdobywanej wiedzy na bieżąco
 • Motywacja i wsparcie w nauce
 • Mobilizacja by podejść do egzaminu po 3 miesiącach nauki

Moduł I: Psychologia Kryzysu

 • Czym jest kryzys, jak się objawia, z czym się wiąże, jak go rozpoznawać
 • Wstęp do diagnozy kryzysu: jakie są rodzaje, obszar i źródła kryzysów z którymi możesz mieć do czynienia w pracy z klientami
 • Co się dzieje w mózgu osoby przeżywającej kryzys i jakie różnice indywidualne szczególnie warto wziąć pod uwagę pracując z osobą w kryzysie
 • Jaka jest dynamika kryzysu i przez jakie etapy przechodzi osoba będąca w kryzysie
 • Wsparcie w kryzysie i jego rola
 • Praca z emocjami w kryzysie
 • Techniki i strategie pracy z klientem w kryzysie
 • Psychologia stresu – stres chroniczny a kryzys

Moduł II: Podstawy Interwencji Kryzysowej

 • Wstęp do interwencji kryzysowej
  Podstawowe zasady interwencji kryzysowej
 • Po czym poznaje kryzys – wskaźniki fizjologicznych, emocjonalnych, behawioralnych i poznawczych
 • Jak wygląda sposób pracy z klientem w zależności od etapu kryzysu na jakim jest
 • Jakie czynniki osobowościowe wpływają na sposób przechodzenia kryzysu
 • Modele interwencji kryzysowej
 • Struktura interwencji kryzysowej

Moduł III: Coaching Kryzysowy

 • Podstawy interwencji kryzysowej w pracy coacha
 • Zasady, kompetencje i umiejętności w coachingu kryzysowym
 • Psychologia i struktura coachingu kryzysowego
 • Rodzaje interwencji
 • Pierwsze spotkanie z osobą w kryzysie, czego muszę się dowiedzieć, jakie informacje zebrać – schemat pracy
 • Jak wykorzystać kryzysy do rozwoju
 • Higiena pracy coacha z klientem w kryzysie
 • Materiały dodatkowe – psychoedukacja

BONUS: Kurs Podstawy psychologii dla Coachów

 • Podstawy psychologii różnic idywidualnych
  Podstawy psychologii osobowości
 • Podstawy psychologii rozwojowej
 • Podstawy psychologii społecznej
 • Podstawy psychologii emocji i motywacji

Egzamin i certyfikacja

Egzamin składa się z 4 części:

 • Test z wiedzy dotyczący coachingu kryzysowego
 • Test z wiedzy dotyczący podstaw psychologii
 • Esej na zadany temat
 • Analiza przypadku

Opinie o Akademii...

Dlaczego warto zdobyć kompetencje i certyfikat Coacha Kryzysowego?

Unikalne, poszukiwane KOMPETENCJE

Jako coach kryzysowy będziesz w stanie pomóc klientom, którym nie jest w stanie pomóc coach pracujący metodami klasycznymi. Biorąc pod uwagę, że 70% osób zgłaszających się do coachów jest w mniejszym lub większym kryzysie, będziesz posiadał lub posiadała unikalne i bardzo poszukiwane na rynku kompetencje.

 

Unikalne możliwości
BIZNESOWE

Unikalne i poszukiwane na rynku kompetencje pozwalają na rozwijanie, w sposób wyjątkowo skuteczny, własnego biznesu lub kariery zawodowej. Ponad to stawki za coaching kryzysowy są znacznie wyższe niż ma to miejsce w przypadku coachingu klasycznego. Tym bardziej, że na rynku usług coachingowych nie ma praktycznie żadnej konkurencji w zakresie coachingu kryzysowego.

Unikalne możliwości
ROZWOJU

Zarówno w trakcie Akademii jak i już po zakończeniu będziesz miał lub miała możliwość ciągłego rozwoju i zdobywania wiedzy nie tylko w zakresie coachingu kryzysowego, ale także psychologii stresu, psychologii sukcesu, neurobiologii sukcesu, podstawowych i zaawansowanych aspektów psychologii człowieka, a także marketingu i sprzedaży usług coachingowych.

W jaki sposób wziąć udział w Letniej Internetowej Akademii
i uzyskać certyfikat Coacha Kryzysowego?

Każda osoba, która chce wziąć udział w Letniej Akademii oraz uzyskać stosowny certyfikat musi przejść przez proces składający się z trzech etapów.
Etap 1

ZGŁOSZENIE UDZIAŁU NAJPÓŹNIEJ
DO DNIA 30 CZERWCA

Aby wziąć udział w Letniej Internetowej Akademii Coachingu Kryzysowego należy zgłosić swój udział wypełniając formularz zgłoszeniowy oraz dokonać opłaty. Na zgłoszenia czekamy do 30 czerwca 2019 roku. 

Etap 2

ODBYCIE KURSU ON-LINE
NA PLATFORMIE SZKOLENIOWEJ

Każdy uczestnik Letniej Internetowej Akademii, aby być dopuszczonym do procesu certyfikacji powinien ukończyć obowiązkowe szkolenie z Coachingu Kryzysowego oraz kurs Podstawy Psychologii dla Coachów oraz posiadać zaświadczenie/certyfikat o odbytym kursie z Coachingu klasycznego.

Etap 3

ZALICZENIE EGZAMINU CERTYFIKACYJNEGO

Aby uzyskać certyfikat lub akredytację coacha kryzysowego, konieczne jest zaliczenie trzy etapowego egzaminu oraz spełnienie określonych wymagań certyfikacyjnych, które szczegółowo opisane są poniżej.

Jakie są warunki uzyskania certyfikatu Coacha Kryzysowego?

Aby wziąć udział w Akademii musisz posiadać wykształcenie na poziomie licencjat / wyższe

Jeśli nie jesteś psychologiem / psychoterapeutą będziesz musiał lub musiała zaliczyć moduł "Podstawy Psychologii dla coachów" dostępny w ramach Akademii. Zaliczenie odbywa się w formie testu jednokrotnego wyboru na naszej platformie e-learningowej.

Jeśli nie posiadasz certyfikatu lub zaświadczenia ukończenia szkolenia w zakresie coachingu to musisz takie szkolenie ukończyć by podejść do certyfikacji w zakresie coachingu kryzysowego (ew. możesz wziąć udział w szkoleniu Podstawy Coachingu Klasycznego, który organizowany jest przez nas).

Absolwenci Akademii mogą otrzymać:

Certyfikację I stopnia i wpis na listę coachów kryzysowych po spełnieniu poniższych wymagań: 

 • zaliczenie testu teoretycznego – jest to test jednokrotnego wyboru przeprowadzony metodą on-line (w internecie),
 • przygotowanie pracy pisemnej (esej) na zadany temat
 • wykonanie analizy przypadku
 • zaliczenie egzaminu Podstawy Psychologii dla Coachów, który dostępny jest w ramach Akademii lub przedstawienie stosownego dokumentu poświadczającego ukończenie studiów wyższych w zakresie psychologii lub psychiatrii, psychoterapii lub ukończenie studiów podyplomowych w zakresie interwencji kryzysowej i/lub psychotraumatologii SWPS
 • przedstawienie zaświadczenia o odbyciu szkolenia coachingowego i / lub posiadanej akredytacji w zakresie coachingu

Akredytację i certyfikację oraz wpis na listę coachów kryzysowych (certyfikacja II stopnia):

Absolwenci szkolenia posiadający udokumentowane wykształcenie psychologiczne (t.j. dyplom ukończenia studiów na kierunku psychologia; psychiatrii; dyplom psychoterapeuty; dyplom studiów podyplomowych na kierunku interwencja kryzysowa i/lub psychotraumatologia na SWPS) mogą ubiegać się o akredytację (certyfikację II stopnia)

 • zaliczenie testu teoretycznego – jest to test jednokrotnego wyboru przeprowadzony metodą on-line (w internecie), po zakończeniu szkolenia
 • przygotowanie i przesłanie pracy pisemnej (esej) na zadany temat
 • wykonanie analizy przypadku
 • przedstawienie zaświadczenia o odbyciu szkolenia coachingowego i / lub posiadanej akredytacji w zakresie coachingu
 • przedstawienie stosownego dokumentu poświadczającego ukończenie studiów wyższych w zakresie psychologii lub psychiatrii, psychoterapii lub ukończenie studiów podyplomowych w zakresie interwencji kryzysowej i/lub psychotraumatologii SWPS

Kto prowadzi najbliższą edycję Letniej Akademii?

Zgłoszenie do Letniej Akademii jest ograniczone czasowo
oraz liczbą dostępnych miejsc

Oferta jest ważna do dnia 30 czerwca 2019 roku
lub do wyczerpania limitu 18 dostępnych miejsc.

Do końca czasu promocji pozostało:

Dni
Godziny
Minuty
Sekundy
Promocja zakończyła się
Aby dokonać rezerwacji miejsca na Letniej Internetowej Akademii Coachingu Kryzysowego, kliknij w przycisk „Zarezerwuj miejsce” i przejdź proces złożenia zamówienia i płatności dostępny poniżej. Pamiętaj, jest to oferta czasowa i kończy się 30 czerwca lub po wyczerpaniu limitu 18 dostępnych miejsc.

Zgłoszenie do Letniej Internetowej Akademii Coachingu Kryzysowego


PŁATNOŚĆ JEDNORAZOWA
PLN2470
PLN 970 brutto (zawiera podatek VAT)
 • 4 miesięczny dostęp do platformy szkoleniowej Akademii Coachingu Kryzysowego
 • 40 godzin materiałów wideo
 • 30 materiałów tekstowych
 • 3 spotkania internetowe LIVE
 • Bonus: Kurs Podstawy Psychologii dla coachów
 • Bezpłatne przystąpienie do egzaminu (w ciągu 4 miesięcy od przystąpienia do Akademii)
 • Bezpłatna certyfikacja