Kilka słów o nas

Naszą misją jest dzielenie się wiedzą na temat kryzysu. Uświadamianie ludziom, że kryzysy są czymś powszechnym, co może spotkać każdego z nas w dowolnym etapie życia, że są stanem przejściowym (o ile z nimi pracujemy) który na jakiś czas wybija nas z naturalnej równowagi. Nie jest to jednak stan chorobowy ani zaburzenie – i jeśli tylko z nim pracujemy to nie dość, że wracamy do swojej naturalnej równowagi to jeszcze nie jednokrotnie rozwijamy się i  wzbogacamy, gdyż kryzysy życiowe są nośnikiem ogromnego potencjału rozwojowego.

Coaching Kryzysowy (ang. Crisis Coaching), jest autorską metodą wykorzystywaną do pracy z osobami w lekkim i średnim kryzysie. Nazwa wzięła się z połączenia dwóch modelów pracy. Pierwszy, zaczerpnięty został z interwencji kryzysowej, dzięki czemu możliwe jest skuteczne oddziaływanie na osobę znajdującą się w lekkim i średnim kryzysie psychologicznym. Drugi model pracy, zaczerpnięty został z metody coachingowej, dzięki czemu możliwe jest wydobywanie potencjału rozwojowego tkwiącego w kryzysie.

Metoda ta powstała z inspiracji rozwoju tego nurtu w USA oraz pasji do psychologii, dostrzeżeniu potrzeby uzupełniania wiedzy coachów na temat kryzysu (gdyż do ich gabinetów często trafiają osoby z problemem i nie rzadko z kryzysem) pokazania jak pracować nad rozwojem pokryzysowym, czyli wykorzystaniem przez klientów pozytywnych stron kryzysu.

Coaching Kryzysowy, daje możliwość pracy z osobami znajdującymi się w lekkim lub średnim kryzysie, nie tylko nad tym, by z kryzysem sobie poradzili, ale również nad tym, by wykorzystali kryzys do własnego rozwoju i wzmocnili swoją wewnętrzną siłę.

Więcej informacji na temet metody Coaching Kryzysowy, możesz przeczytać TUTAJ

Informacje podstawowe

Za zawartość merytoryczną serwisu oraz szkolenia w zakresie coachingu kryzysowego odpowiadają twórcy metody Coaching Kryzysowy™ w Polsce:

  • Piotr M. Łabuz
  • Elżbieta Kluska-Łabuz

Podmiotem formalnie odpowiadającym za szkolenia jest:

NewInsight Elżbieta Kluska-Łabuz
Plac Kaszubski 8 lok. 311, 81-350 Gdynia

NIP: 6811991246 – REGON: 361473339 
Nr konta: 21 2490 0005 0000 4500 6046 1943

Eksperci i twórcy metody Coaching Kryzysowy™ w Polsce

Piotr M. Łabuz

Moją pasją jest psychologia (przede wszystkim w jej praktycznym wymiarze). Pasję tę – w szczególności – w pracy z ludźmi jako coach, szkoleniowiec oraz jako interwent kryzysowy oraz coach kryzysowy.

Jestem absolwentem SWPS, gdzie w ramach studiów na wydziale psychologii ukończyłem m.in. specjalizację interwencja kryzysowa (w tym zakresie ukończyłem także studia podyplomowe). 

Sfera moich naukowych zainteresowań to przede wszystkim przełom połowy życia, psychologia szczęścia oraz psychologia inwestowania.

Jestem współtwórcą modelu Coaching Kryzysowy™, który powstał w oparciu o połączenie coachingu klasycznego z elementami interwencji kryzysowej.

Jako coach (ponad 1000 godzin praktyki), łączę wiedzę i doświadczenie psychologa i interwenta kryzysowego z ponad 20 letnią praktyką w prowadzeniu biznesu.

Ukończyłem kurs Coachwise Equiped w Coaching Center w Warszawie, jestem członkiem Interneational Coach Federation (aktualnie w trakcie akredytacji ICF).

Od ponad 20 lat prowadzę szkolenia w zakresie:

– głębokiej zmiany osobistej,
– psychologii sukcesu i psychologii szczęścia
– psychologii inwestownaia / tradingu

Jako wykładowca, przez wiele lat prowadziłem zajęcia na studiach podyplomowych „Interwencja kryzysowa” na Uniwersytecie SWPS w Warszawie. 

Obecnie zajmuję się przede wszystkim pracą nad modelem zrównoważonego i szczęśliwego życia Well-Life™, marketingiem społecznościowym oraz aktywnością na rynkach finansowych.

dr Elżbieta Kluska-Łabuz

Jestem psycholożką, która łączy pracę naukowo-badawczą z praktyką. Psychologią fascynuje się od ponad 15 lat. 

Od mniej więcej połowy tego czasu jestem związana z Uniwersytetem SWPS, gdzie uzyskałam tytuł doktora nauk społecznych w zakresie psychologii oraz realizuję się w pracy dydaktycznej i naukowej.

Dodatkowo, jestem interwentem kryzysowym, coachem kryzysowym, trenerem specjalizującym się w tematyce stresu i kryzysu, przedsiębiorcą. 

Jestem współtwórcą modelu Coaching Kryzysowy™, który powstał w oparciu o połączenie coachingu klasycznego z elementami interwencji kryzysowej, oraz prezesem Polskiego Towarzystwa Coachingu Kryzysowego.

Moją misją zawodową jest pomaganie ludziom w skutecznym i trwałym wprowadzaniu pożądanych zmian w życiu osobistym i zawodowym. Specjalizuję się przede wszystkim w tematyce radzenia sobie ze stresem i kryzysem. 

Wyróżnia mnie skupianie się na pozytywnych aspektach płynących z doświadczenia stresu i kryzysu oraz na tym jak wykorzystywać takie doświadczenia do własnego rozwoju. Staram się opowiadać „po ludzku” o doniesieniach z zakresu psychologii i przekładać je na praktyczne strategie, dzięki którym możemy wpływać na swoje życie sprawiając, że staje się ono bardziej spełnione, szczęśliwe, dobre, wartościowe, zdrowe i pełne.

Moją misję realizuję w dwojaki sposób. Po pierwsze prowadzę liczne szkolenia, warsztaty, seminaria, webinary oraz kursy on-line, w których do tej pory wzięło udział około 4 tyś osób. Po drugie, poprzez działalność naukowo-badawczą. Zależy mi bowiem, by opierać swoje kursy na twardych badaniach naukowych. Moje zainteresowania badawcze aktualnie koncentrują się na zagadnieniach z zakresu radzenia sobie ze stresem oraz samoregulacją i dobrostanem psychologicznym.

Więcej o mnie na stronie www.elzbietakluska.pl