Pierwszy i jedyny w Polsce certyfikowany program w zakresie Coachingu Kryzysowego™

XV edycja Akademii Coachingu Kryzysowego™

Zdobądź wiedzę i umiejętności dostępne do tej pory wyłącznie wąskiemu gronu specjalistów!

4 dni intensywnych warsztatów stacjonarnych

12 miesięczny dostęp
do platformy e-learningowej

certyfikat Coacha Kryzysowego™

Dlaczego pracując z drugim człowiekiem jako coach / mentor MUSISZ posiadać wiedzę na temat psychologii kryzysu oraz psychologii stresu?

Ponad 50% klientów zgłaszających się do coacha. to osoby w mniejszym lub większym kryzysie emocjonalnym!!!

BRAK WIEDZY O KRYZYSIE = > NIEODPOWIEDNIE NARZĘDZIA

Dzisiejsze czasy sprawiają, że coraz większa liczba osób na pewnym etapie swojego życia przechodzi mniejszy lub większy kryzys emocjonalny. 

Z tego powodu coraz częściej na sesje do coachów, trenerów rozwoju osobistego i szkoleniowców trafiają klienci w kryzysie. Nie otrzymują oni jednak adekwatnej pomocy, ponieważ praca z takim klientem diametralnie różni się od pracy ze „zwykłym klientem”.

W przypadku osoby w kryzysie zwykły proces coachingowy NIE JEST skuteczny, a czasami bywa wręcz szkodliwy. 

Wynika to z tego, że taka osoba nie ma pełnego dostępu do swoich zasobów, a wszelkie próby aktywowania ich kończą się porażką!

Coachowie, trenerzy i szkoleniowcy często przypinają takiej osobie łatkę „trudnego” klienta – zrzucając przy tym na niego całą odpowiedzialność. Tego typu zachowanie wynika niestety z braku wiedzy z zakresu podstawowych zagadnień psychologii kryzysu i interwencji kryzysowej.

NIEODPOWIEDNIE NARZĘDZIA => BRAK EFEKTÓW

Posługiwanie się tradycyjnymi narzędziami coachingowymi w pracy z klientem w kryzysie przypomina próbę nauki w tenisa kogoś, kto ma złamaną rękę.

Nie ważne jak wielki potencjał ma uczeń i jak dobry jest trener – to po prostu nie może się udać. Na szczęście za równo uczeń jak i trener od razu są w stanie zauważyć, że z ręką jest coś nie tak.

W przypadku osoby w kryzysie nie jest to jednak takie oczywiste. Bez odpowiedniej wiedzy i narzędzi coach, trener lub szkoleniowiec nie jest w stanie stwierdzić, czy dana osoba przeżywa kryzys, czy też nie.

Brak prawidłowej diagnozy może doprowadzić do sytuacji, w której taka osoba będzie próbowała „nauczyć grać w tenisa kogoś, kto ma złamaną rękę”.

Tradycyjne metody pracy pogorszą jedynie stan tej osoby. Doprowadzą do sytuacji, w której oprócz przeżywanego kryzysu będzie dodatkowo obwiniać się brakiem jakichkolwiek postępów.

BRAK EFEKTÓW = > BRAK KLIENTÓW => KONIEC KARIERY COACHA

Brak oczekiwanych efektów rodzi frustrację i niezadowolenie zarówno u klienta jak i coacha. Generuje dodatkowy i – często – wypalający zawodowo i biznesowo stres.

Coachowie, których klienci nie osiągają oczekiwanych wyników nie tylko nie polecają ich usług, ale korzystając z internetu (media społecznościowe) wręcz odradzają korzystania z oferty takiego coacha.

To z kolei powoduje brak klientów, a potem zastój i regres w biznesie / karierze coacha. W takiej sytuacji, po kolejnych nieudanych próbach reanimacji biznesu coach porzuca bezpowrotnie aktywność coachingową.

Dlatego też każda osoba zawodowa pracująca z drugim człowiekiem powinna posiadać podstawową wiedzę
z zakresu psychologii kryzysu i stresu umożliwiającą jej prawidłową ocenę sytuacji.

Jak stać się prawdziwie skutecznym coachem,
działającym na dochodowym i pozbawionym konkurencji rynku?

Krok 1

Zdobądź unikalne kompetencje

Jako coach kryzysowy będziesz w stanie pomóc klien­tom, którym nie jest w stanie pomóc coach pracu­jący meto­dami klasy­cznymi. Biorąc pod uwagę, że 70% osób zgłasza­ją­cych się do coachów jest w mniejszym lub więk­szym kryzysie, będziesz posiadał  lub posi­adała unikalne 
i bardzo poszuki­wane 
na rynku kom­pe­tencje

Krok 2

Zdobądź w Akademii dodatkową wiedzę

W ramach Akademii zdobędziesz wiedzę także w zakresie psychologii stresu, psychologii zmiany, psychologii osiągania celów oraz strategii budowania biznesu coachingowego. 

Dowiesz się w jaki praktyczny sposób budować na rynku karierę / biznes eksperta w zakresie pracy z kryzysem i stresem 

Krok 3

Wykorzystaj przewagę rynkową

Unikalne i poszukiwane na rynku kompetencje pozwalają na rozwijanie, w sposób wyjątkowo skuteczny, włas­nego biz­nesu lub kari­ery zawodowej. Ponad to stawki za coach­ing kryzysowy są znacznie wyższe niż ma to miejsce w przy­padku coachingu klasy­cznego.
Tym bardziej, że na rynku usług coachin­gowych nie ma prak­ty­cznie żad­nej konkurencji w zakre­sie coachingu kryzysowego.

W jaki sposób Akademia pozwala na wykonanie powyższych 3 kroków?

3 Filary Akademii Coachingu Kryzysowego

W ramach Akademii otrzymujesz kompletny program szkoleniowy pozwalający zdobyć wiedzę oraz praktycznie kompetencje nie tylko w zakresie pracy z kryzysem, ale także podstaw psychologii oraz sprawdzonych i skutecznych strategii rozwijania dochodowego biznesu coachingowego

Praca z kryzysem i stresem oraz celami - kompetencje
Coacha Kryzysowego™

Zdobędziesz kompletną, unikalną, teoretyczna i praktyczna wiedza w zakresie pracy z klientem w lekkim oraz średnim kryzysie emocjonalnym (psychologia kryzysu, podstawy interwencji kryzysowej, coaching klasyczny i kryzysowy, itp.).

Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej

Podstawy Psychologii
dla Coachów™

Jeśli nie jesteś psychologiem, to będziesz miał lub miała możliwość wzięcia udziału i ukończenia szkolenie on-line w zakresie podstaw psychologii osobowości, psychologii rozwoju, różnic indywidualnych, społecznej, emocji i motywacji.

Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej

Strategia MBE ™- budowanie dochodowego biznesu coachingowego

Poznasz i nauczysz się stosować sprawdzone, skuteczne i gotowe wzorce budowania dochodowego biznesu coachingowego uwzględniające specyfikę rynku polskiego oparte na nowoczesnym marketingu internetowym oraz działaniach off-line.

Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej

Korzyści z udziału w Akademii i zdobycia kwalifikacji
oraz certyfikatu Coacha Kryzysowego

Jak wygląda zdobywanie wiedzy w Akademii?

Specjalna platforma
e-learningowa

Całość nauki może odbyć się na naszej platformie e-learningowej. To oznacza, że mając dostęp do internetu możesz zdobywać wiedzę z dowolnego miejsca i w najbardziej odpowiadającej Ci porze.

Każdy uczestnik Akademii otrzymuje dostęp do platformy na okres 12 miesięcy.

Szkolenia stacjonarne

Każdy uczestnik XV edycji Akademii może wziąć udział w szkoleniach stacjonarnych tj.: Coaching Kryzysowy (2 dni), Coaching Klasyczny (1 dzień), Strategia MBE budowania biznesu coachingowego (1 dzień). Szczegółowe informacje na ten temat
znajdziesz poniżej.

Zobacz jak wygląda nasza platforma szkoleniowa (on-line)

Odtwórz wideo

W ramach Akademii Coachingu Kryzysowego, otrzymujesz:

Trzy warsztaty stacjonarne

Coaching Kryzysowy

18-19 maja 2019 r. (Gdańsk)

Biorąc udział w szkoleniu przejdziesz krok po kroku proces pracy z klientem w coachingu kryzysowym.
Posłużymy się między innymi analizą przypadku + pracą w parach (wcielasz się w rolę coacha kryzysowego i otrzymujesz informację zwrotną od prowadzącej)

Podstawy Coachingu Klasycznego

8 czerwca 2019 r. (Gdańsk)

Intensywne warsztaty praktyczne.
Poznasz zasady pracy i strukturę sesji coachingowej krok po kroku. Będziemy pracować w parach (wcielasz się w coacha i prowadzisz sesje - otrzymujesz informacje zwrotną od prowadzącego)

Strategia MBE™ - budowanie biznesu coachingowego

9 czerwca 2019 r. (Gdańsk)

Szkolenie jest odpowiedzią na jeden z najbardziej powszechnych problemów z środowisku coachów: niedostateczne umiejętności budowania (marketing i sprzedaż) biznesu usług coachingowych

Pięć kursów internetowych na platformie szkoleniowej

Coaching Kryzysowy™ - szkolenie on-line

Pełne szkolenie w zakresie coachingu kryzysowego dostępne na naszej platformie e-learningowej

Podstawy psychologii dla coachów

Podstawy pięciu obszarów psychologicznych: osobowość, emocje i motywacje, rozwojowa, społeczna oraz różnice indywidualne

Podstawy coachingu klasycznego + metamodel

Nagranie video warsztatów poświęconych coachingowi klasycznemu oraz kompetencjom w zakresie metamodelu językowego

Budowanie dochodowego biznesu coachingowego

Wersja on-line szkolenia stacjonarnego pod tym samym tytułem.

Psychologia zmiany
i sukcesu dla coachów

Podstawy pięciu obszarów psychologicznych: osobowość, emocje i motywacje, rozwojowa, społeczna oraz różnice indywidualne

Konsultacje indywidualne / superwizja

Każdy Coach Kryzysowy™ będący absolwentem naszej Akademii ma prawo
do 2 godzin bezpłatnych konsultacji indywidualnych / superwizyjnych

Opinie o Akademii...

Warunki wstępne, egzaminy i certyfikacja w Akademii

Aby wziąć udział w Akademii musisz posiadać wykształcenie na poziomie licencjat / wyższe

Jeśli nie jesteś psychologiem / psychoterapeutą będziesz musiał lub musiała zaliczyć moduł "Podstawy Psychologii dla coachów" dostępny w ramach Akademii. Zaliczenie odbywa się w formie testu jednokrotnego wyboru na naszej platformie e-learningowej.

Jeśli nie posiadasz certyfikatu ukończenia szkolenia w zakresie coachingu to musisz takie szkolenie ukończyć do dnia egzaminu w zakresie coachingu kryzysowego (ew. możesz wziąć udział w szkoleniu Podstawy Coachingu Klasycznego, który organizowany jest przez nas).

Absolwenci Akademii mogą otrzymać:

Certyfikację I stopnia i wpis na listę coachów kryzysowych po spełnieniu poniższych wymagań: 

 • zaliczenie testu teoretycznego – jest to test jednokrotnego wyboru przeprowadzony metodą on-line (w internecie),
 • po zakończeniu szkolenia przygotowanie i przesłanie pracy pisemnej (esej) na zadany temat
 • wykonanie analizy przypadku
 • zaliczenie egzaminu Podstawy Psychologii dla Coachów, który dostępny jest w ramach Akademii lub przedstawienie stosownego dokumentu poświadczającego ukończenie studiów wyższych w zakresie psychologii lub psychiatrii, psychoterapii lub ukończenie studiów podyplomowych w zakresie interwencji kryzysowej i/lub psychotraumatologii SWPS
 • przedstawienie zaświadczenia o odbyciu szkolenia coachingowego i / lub posiadanej akredytacji w zakresie coachingu

Akredytację i certyfikację oraz wpis na listę coachów kryzysowych (certyfikacja II stopnia):

Absolwenci szkolenia posiadający udokumentowane wykształcenie psychologiczne (t.j. dyplom ukończenia studiów na kierunku psychologia; psychiatrii; dyplom psychoterapeuty; dyplom studiów podyplomowych na kierunku interwencja kryzysowa i/lub psychotraumatologia na SWPS) mogą ubiegać się o akredytację (certyfikację II stopnia)

 • zaliczenie testu teoretycznego – jest to test jednokrotnego wyboru przeprowadzony metodą on-line (w internecie), po zakończeniu szkolenia
 • przygotowanie i przesłanie pracy pisemnej (esej) na zadany temat
 • wykonanie analizy przypadku
 • przedstawienie zaświadczenia o odbyciu szkolenia coachingowego i / lub posiadanej akredytacji w zakresie coachingu
 • przedstawienie stosownego dokumentu poświadczającego ukończenie studiów wyższych w zakresie psychologii lub psychiatrii, psychoterapii lub ukończenie studiów 
 • podyplomowych w zakresie interwencji kryzysowej i/lub psychotraumatologii SWPS

Kto prowadzi najbliższą edycję Akademii?

W jaki sposób dokonać rezerwacji miejsca w Akademii?

Aby dokonać rezerwacji wybierz opcję płatności (jednorazowa lub w 3 miesięcznych ratach)
i skorzystaj z formularza poniżej

Zgłoszenie do Akademia Coachingu Kryzysowego (XV edycja)


PŁATNOŚĆ JEDNORAZOWA
PLN4970
PLN 1970 brutto (zawiera podatek VAT)
 • 12 miesięczny dostęp do platformy szkoleniowej
 • 40 godzin materiałów wideo
 • 30 materiałów tekstowych
 • 2-dniowe szkolenie stacjonarne "Coaching Kryzysowy"
  (Gdańsk: 18-19 maj 2019)
 • 1-dniowe szkolenie stacjonarne: "Podstawy coachingu klasycznego"
  (Gdańsk: 8 czerwiec 2019 r.)
 • 1-dniowe szkolenie stacjonarne: "Budowanie biznesu coachingowego"
  (Gdańsk: 9 czerwiec 2019 r.)
 • Kurs Online: Podstawy Psychologii
  Dla Coachów
 • Kurs Online: Strategia MBE rozwoju coachingowego
 • Bezpłatne przystąpienie do egzaminu (w ciągu 12 miesięcy od przystąpienia do Akademii)
 • Bezpłatna certyfikacja (w ciągu 12 miesięcy od przystąpienia do ACK)

Zgłoszenie do Akademia Coachingu Kryzysowego (XV edycja)


PŁATNOŚĆ RATALNA (3 raty miesięczne)
PLN4970
PLN 770 brutto (zawiera podatek VAT)
 • 12 miesięczny dostęp do platformy szkoleniowej
 • 40 godzin materiałów wideo
 • 30 materiałów tekstowych
 • 2-dniowe szkolenie stacjonarne "Coaching Kryzysowy"
  (Gdańsk: 18-19 maj 2019)
 • 1-dniowe szkolenie stacjonarne: "Podstawy coachingu klasycznego"
  (Gdańsk: 8 czerwiec 2019 r.)
 • 1-dniowe szkolenie stacjonarne: "Budowanie biznesu coachingowego"
  (Gdańsk: 9 czerwiec 2019 r.)
 • Kurs Online: Podstawy Psychologii
  Dla Coachów
 • Bonus V: Kurs Online: Strategia MBE rozwoju coachingowego
 • Bezpłatne przystąpienie do egzaminu (w ciągu 12 miesięcy od przystąpienia do Akademii)
 • Bezpłatna certyfikacja (w ciągu 12 miesięcy od przystąpienia do ACK)

I jeszcze kilka opinii...