Pier­wszy i jedyny w Polsce cer­ty­fikowany pro­gram w zakre­sie
Roz­wo­jowego Wspar­cia w Kryzysie Emocjon­al­nym™ oraz Pozy­ty­wnej Psy­chologii Kryzysu™

Poziom III: Terapeuta Kryzysowy™

Program szkoleniowy certyfikowany i akredytowany przez
Polskie Towarzystwo Interwencji i Coachingu Kryzysowego

Poziomy kwalifikacji i akredytacji

Wymagania wstępne dla osób, które chcą wziąć udział w Szkole Terapii Kryzysowej

WIĘCEJ INFORMACJI OPUBLIKUJEMY JUŻ WKRTÓCE

Powered by WishList Member - Membership Software