Pierwszy i jedyny w Polsce certyfikowany program w zakresie Coachingu Kryzysowego™

Akademia Coachingu Kryzysowego™

Dlaczego warto wziąć udział w Akademii?

3 Filary Akademii Coachingu Kryzysowego

Akademia Coachingu Kryzysowego™ to kompletny program szkoleniowy pozwalający zdobyć wiedzę oraz praktycznie kompetencje nie tylko w zakresie pracy z kryzysem, ale także podstaw psychologii oraz sprawdzonych i skutecznych strategii rozwijania dochodowego biznesu coachingowego

Praca z celami i kryzysem - kompetencje
Coacha Kryzysowego™

Zdobędziesz kompletną, unikalną, teoretyczna i praktyczna wiedza w zakresie pracy z klientem w lekkim oraz średnim kryzysie emocjonalnym (psychologia kryzysu, podstawy interwencji kryzysowej, coaching klasyczny i kryzysowy, itp.).
Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej

Postawy Psychologii
dla Coachów Kryzysowych™

Jeśli nie jesteś psychologiem, to będziesz miał lub miała możliwość wzięcia udziału i ukończenia szkolenie on-line w zakresie podstaw psychologii osobowości, psychologii rozwoju, różnic indywidualnych, społecznej, emocji i motywacji.
Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej

Strategia MBE ™- budowanie dochodowego biznesu coachingowego

Poznasz s i nauczysz się stosować sprawdzone, skuteczne i gotowe wzorce budowania dochodowego biznesu coachingowego uwzględniające specyfikę rynku polskiego oparte na nowoczesnym marketingu internetowym oraz działaniach off-line.
Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej

"Dlaczego warto zostać Coachem Kryzysowym™, czyli jak stać się cenionym, poszukiwanym i bardzo dobrze wynagradzanym ekspertem oraz profesjonalnym coachem w unikalnej niszy rynkowej?"

Zapraszamy do obejrzenia fragmentu webinaru: „Jak stać się cenionym, poszukiwanym i bardzo dobrze wynagradzanym coachem?” z którego dowiesz się m.in. dlaczego Coachowie Kryzysowi są jednymi z najlepiej wynagradzanych specjalistów na rynku usług coachingowych.

"Po czym poznać, że jesteś osobą, która nadaje się na Coacha Kryzysowego™?"

To oczywiste, że nie każda osoba może stać się naprawdę dobrym i skutecznym Coachem Kryzysowym™… (aby dowiedzieć się więcej, obejrzy zamieszczony obok krótki materiał video).

Opinie o Akademii...

lat na rynku
0
coachów kryzysowych w procesie certyfikacji
0
uczestników szkoleń stacjonarnych i on -line
0

Dlaczego warto zdobyć kom­pe­tencje i cer­ty­fikat Coacha Kryzysowego?

Unikalne, poszukiwane kompetencje 

Jako coach kryzysowy będziesz w stanie pomóc klien­tom, którym nie jest w stanie pomóc coach pracu­jący meto­dami klasy­cznymi. Biorąc pod uwagę, że 70% osób zgłasza­ją­cych się do coachów jest w mniejszym lub więk­szym kryzysie, będziesz posi­adał lub posi­adała unikalne i bardzo poszuki­wane na rynku kom­pe­tencje
Unikalne możliwości biznesowe 

Unikalne i poszuki­wane na rynku kom­pe­tencje pozwalają na rozwi­janie, w sposób wyjątkowo skuteczny, włas­nego biz­nesu lub kari­ery zawodowej. Ponad to stawki za coach­ing kryzysowy są znacznie wyższe niż ma to miejsce w przy­padku coachingu klasy­cznego. Tym bardziej, że na rynku usług coachin­gowych nie ma prak­ty­cznie żad­nej konkurencji w zakre­sie coachingu kryzysowego.
Unikalne możliwości rozwoju 

Zarówno w trak­cie Akademii jak i już po zakończe­niu będziesz miał lub miała możli­wość ciągłego roz­woju i zdoby­wa­nia wiedzy nie tylko w zakre­sie coachingu kryzysowego, ale także psy­chologii stresu, psy­chologii sukcesu, neu­ro­bi­ologii sukcesu, pod­sta­wowych i zaawan­sowanych aspek­tów psy­chologii człowieka, a także mar­ketingu i sprzedaży usług coachin­gowych.

W jaki sposób wziąć udział w Akademii, zdobyć kom­pe­tencje oraz cer­ty­fikat Coacha Kryzysowego i Coacha Kryzysowego w biznesie?

Każda osoba, która chce wziąć udział w Akademii oraz uzyskać stosowne certyfikaty
musi przejść przez proces składający się z trzech etapów.

Etap 1. Zgłoszenie udziału w Akademii

Aby wziąć udział w Akademii musisz spełniać następujące warunki wstępne:
- musisz posiadać wykształcenie na poziomie licencjat / wyższe
- musisz być coachem certyfikowanym przez uznaną organizację / instytucję

Jeśli nie jesteś psychologiem / psychoterapeutą będziesz musiał lub musiała zaliczyć moduł "Podstawy Psychologii dla coachów" dostępny w ramach Akademii. Zaliczenie odbywa się w formie testu jednokrotnego wyboru na naszej platformie e-learningowej.

Etap 2. Udział w cyklu szkoleniowym

Każdy uczestnik Akademii, aby być dopuszczonym do procesu certyfikacji powinien obowiązkowo ukończyć moduł szkoleniowy Coaching Kryzysowy.

Moduł Coaching Kryzysowy dostępny jest aktualnie tylko w postaci szkolenia internetowego (on-line) na naszej platformie szkoleniowej.

Moduł Podstawy Psychologii dostępny jest w postaci szkolenia internetowego (on-line).

Moduł Strategia budowania biznesu dostępny jest zarówno w postaci szkolenia stacjonarnego jak i szkolenia internetowego (on-line).

Etap 3. Egzaminy oraz certyfikacja

Aby uzyskać certyfikat i akredytację coacha kryzysowego, konieczne jest spełnienie określonych wymagań.
Możliwe są trzy opcje:
- uzyskanie zaświadczenia o odbyciu poszczególnych modułów szkoleniowych,
- uzyskanie certyfikatu Coacha Kryzysowego (I stopnia)
- uzyskanie certyfikatu Akredytowanego Coacha Kryzysowego (II stopnia)

Aby uzyskać certyfikat Coacha Kryzysowego w Biznesie należy ukończyć dodatkowe szkolenie „Coaching Kryzysowy w biznesie”.