Biorąc pod uwagę obecne nasycenie rynku coachingowego w Polsce, jakikolwiek brak jego uregulowania, jednym z kluczy do sukcesu jest specjalizacja.

Między bajki można włożyć stwierdzenie, że każdy coach może coachować każdego klienta. To mit bardzo chętnie rozpowszechniany m.in. przez niektóre firmy szkolące coachów, dzięki któremu tworzy się wrażenie, że każdy może być coachem i znaleźć swoje miejsca na rynku.

Prawda jest inna. Zawód coacha jest zawodem takim samym jak każdy inny. Wymaga kwalifikacji, doświadczenia oraz – co najważniejsze – określonych predyspozycji.

A zatem NIE KAŻDY może być coachem. Koniec kropka. W szczególności nie każdy może być dobrym coachem.

Tak jak nie każdy może być dobrym chirurgiem, muzykiem czy nauczycielem. 

Cechą dobrego coacha jest m.in. specjalizacja. Im węższa i bardziej poszukiwana na rynku, tym większe jest prawdopodobieństwo osiągnięcia zawodowego i biznesowego sukcesu.

Biorąc pod uwagę aktualną sytuację na rynku pracy, warunki pracy, wymagania jakie stawiają pracodawcy, nieustanny pęd ku karierze, oczekiwania społeczne i wynikającego z tego wszystkiego wysoki poziom stresu, frustracji, a czasami wręcz traumy, coaching kryzysowy jest jedną z najszybciej rozwijających się specjalizacji.

Biorąc pod uwagę drogę jaka musi przejść coach, aby uzyskać status coach kryzysowego, konieczne dodatkowe wymagania, jest to także jedna z najrzadszych i najbardziej poszukiwanych na rynku specjalizacji (tym samym bardzo lukratywnych). 

Daje ona bardzo silną przewagę konkurencyjną! 

Choćby dlatego, że zdecydowana większość coach’ów nie ma żadnych kwalifikacji, aby pracować z osobami znajdującymi się w kryzysie (brak takich kwalifikacji skutkuje tylko pogorszeniem stanu klienta – coachee).

W ciągu ostatnich 3 lat obserwujemy wzmożoną ilość zapytań o możliwość prowadzenia sesji coachingu kryzysowego (w tym w szczególności płynących z korporacji).

Tendencja ta z miesiąca na miesiąc wyraźnie się nasila, co pozwala wysnuć wniosek, ze zapotrzebowanie na coachów kryzysowych będzie systematycznie rosnąć 

Ponad to stawki godzinowe za coaching kryzysowy są znacznie wyższe, niż w przypadku tradycyjnego coachingu.

Wszystko to powoduje, że specjalizacja coaching kryzysowy jest jedną z niewielu specjalizacji w coachingu, które pozwalają nie tylko na osiągnięcie sukcesu biznesowego / zawodowego, ale także na uzyskanie wybitnie unikalnych kompetencji i doświadczenia.